dela med dela med   rss rss   språk språk

Aktuellt

Stora Sociala Företagsdagen 2016

Stora Sociala Företagsdagen 2016

→  27 oktober, 2016

I början av September samlades drygt 45 representanter och aktörer från offentlig sektor, idéburen sektor samt privata och sociala företag för att gemensamt ta sig till Göteborg och besöka årets upplaga av Stora Sociala Företagsdagen. Inspirationsresan var en del av den kraftsamling kring socialt företagande och social innovation i Skåne där det efterlyses idéer för hur arbetsintegrerande sociala företag inom regionen kan stärkas.

Resan möjliggjordes av samverkansprojektet Social Innovation Skåne och förstudien ”Fler jobb genom arbetsintegrerande sociala företag” som Region Skåne och Coompanion Skåne tillsammans genomför med finansiering från Tillväxtverket.

Temat för årets sammankomst var ”Business for inclusion” och under dagen hördes röster från sociala entreprenörer, beslutsfattare och en rad andra aktörer från både privat- och idéburen sektor. Under eftermiddagen fanns möjlighet att delta i en bredd olika workshops – allt från partnerskap och upphandling, rurban mobilisering och mätning av social nytta.

Men eftermiddagen präglades kanske främst av Civilminister Ardalan Shekarabi samt Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons besök. Civilministern drog en stor publik och utgångspunkten för dialogen blev de hinder som funnits för partnerskap i samverkan där ministern menar att arbetsintegrerade social företag är en viktig del av partnerskapet. Vidare presenterade civilministern kort den nya nationella upphandlingslag som lagts som förslag till riksdagen och som kommer att beslutas kring i höst. I den föreslagna upphandlingslagen skall det finnas utrymme för reserverade kontrakt till sociala företag vilket gjorde förslaget till en av de stora snackisarna resten av dagen. Ministern avslutade med att uppmana alla till att kontakta och sätta press på sina lokala riksdagsledamöter för att få lagförslaget att gå igenom i riksdagen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talade framförallt om stora förändringar inom arbetsförmedlingen där hon anser att regler följts allt för fundamentalt. Ministern menar att tidigare fokus har legat på att inte göra fel snarare än på att göra rätt – något som hon menar ska förändras. Dialogen kom även att präglas av frågor om framtiden efter det arbetsmarknadspolitiska programmet Fas 3, vars avveckling skapat många negativa konsekvenser för arbetsintegrerande sociala företag.

Under dagen utsågs även vinnaren av Stora sociala företagsfrämjarpriset som detta år blev utdelat till Louise Strand, inköpsdirektör på Region Skåne, för sitt arbete med att underlätta upphandlingsförfaranden i förmån för sociala företag genom bland annat fast pris och begränsat krav på handlingar.

Tillsammansarbete för samhällsentreprenörer

Tillsammansarbete för samhällsentreprenörer

→  23 juni, 2016

Vi är många som arbetar på våra samhällsförbättrande idéer på vår egen kammare som skulle utvecklas mer och må bättre om vi fick arbeta tillsammans med andra. Därför tänkte vi öppna SOFFICE under hösten – ett Samhällsentreprenörskaps office där vi regelbundet skapar tillfälliga flexibla arbetsplatser för entreprenörer som vill arbeta tillsammans och stötta varandra. Denna första gången kör vi på Ängelholmsgatan, nästa gång blir det på Underverket eller kanske någon annanstans!

Idén föddes vid ett möte med Christofer Gradin Franzén som är initiativtagare till ”Hoffice” – home office, ett koncept kring hur man kan jobba hemma hos varandra som har spridit sig globalt. Med bakgrund inom ekonomi och psykologi tog han initiativ till Hoffice efter att ha börjat jobba hemma-hos tillsammans med en kompis. ”Vi frågade oss hur vi kan skapa den arbetssituation vi vill ha – utan att använda mer av samhällets knappa resurser, och istället utgå från det vi har på ett effektivt sätt?”.

Den 14 september kommer Christofer till Malmö och hjälper till och startar upp Soffice med oss, anmäl dig på länken om du vill vara med. Det kommer att bli kul – vi bjuder på lunch och möjligheter till feedback på dina idéer!

Anmälan görs här

Gratis deltagande, men begränsat antal platser.

Arrangörer: Social Innovation Skåne och Glokala Folkhögskolan

Social innovation Day 2016

Social innovation Day 2016

→  18 maj, 2016

Året som har gått har bjudit på omvälvande händelser med stora flyktingströmmar och påfrestningar för samhällsystemen. Men det har också visat kraft och styrka från idéburna organisationer och enskilda samhällsentreprenörer som genom stort engagemang och innovationskraft har visat på nya sätt att öppna, välkomna och inkludera.

Nu återupprepar vi förra årets succé och ägnar en dag enbart åt att lyfta fram nya sätt att driva samhällsutveckling – i år kommer vi fokusera särskilt på verksamheter som gör social innovation kopplat till flyktingmottagande och inkludering/integration. Kom och fira alla grymma initiativ med oss!

TID: 3 juni 2016 kl 9.00 – 16.30 Afterwork 16.30
PLATS: Ängelholmsgatan 1 a, Malmö
ANMÄLAN: Anmälan senast den 1 juni på http://simplesignup.se/event/77037
Gratis inträde, men begränsat antal platser.

Vi avslutar dagen med after work och bubbel!

PROGRAM

9.00 Introduktion

9.30 – 10.30 Entreprenörskap som verktyg för inkludering

På vilka sätt kan man använda entreprenörskap som en väg till inkludering i samhället? Möt Stiftelsen Ester från Helsingborg som möjliggör för invandrarkvinnor att starta företag, URBI som använder urban biodling som medel för inkludering av bland annat funktionshindrade med somaliskt ursprung och Integratörerna i Helsingborg som skapar vägar in i näringslivet genom att föra samman nyanlända företagare med etablerade.

Moderator: Fredrik Björk, Malmö Högskola

10.30 – 11.00 Kaffe, frukt och kaka

11.00 – 12.00 Brobyggare för rättigheter

Lika rättigheter för alla i samhället – hur möjliggör vi det? Rådrum i Kristianstad hjälper frivilliga nyanlända att navigera i det svenska systemet, språkrättvisan simultantolkar möten och för att stötta marginaliserade grupper i aktivism och jämlika möten. Födelsehuset utbildar doulor som ger nyanlända gravida stöd och trygghet under graviditet och förlossning på sitt modersmål.

Moderator: Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds Universitet.

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.15 Science Slam med efterrätt och kaffe

Undrar du också vad social innovation är egentligen? Definitionerna och åsikterna är många, därför har vi samlat ett par experter som ger dig svaret i ett science slam – Forskning i snabbformat för dig som vill veta mycket på lite tid. Två forskare duellerar med sin definition av social innovation på sju minuter vardera. Du är domare och bestämmer vem som vinner slammet genom att rösta på den som levererar bästa förklaringen.

I duellen: Fredrik Björk, Malmö Högskola och Thomas Persson, Syddansk Universitet.
Moderator: Marie-Louise Löfgren, Mötesplats Social Innovation.

13.30 – 14.30  Modeller för gräsrotsengagemang

När flyktingtillströmningen till Skåne var som störst i höstas var det många människor som sökte efter vägar att hjälpa till och många nya nätverk bildades på gräsrotsnivå. Kompis Sverige arrangerar aktiviteter och möten för att få svenskar och nyanlända att lära känna varandra. Näringslivsuppropet startade i Helsingborg och spreds till företagare i Malmö för att hitta sätt för näringslivet att hjälpa till i flyktingfrågan. Refugees welcome to Malmö startade som en facebookgrupp på Malmö C som på kort tid mobiliserade 800 volontärer och bland annat skänkte bort 12 ton kläder.

Moderator: Marie-Louise Löfgren, Mötesplats Social Innovation.

14.30 – 15.00 Kaffe och kaka

15.00 -16.00 Kraften i självorganisering och social mobilisering

Vad betyder självorganisering och social mobilisering för inkludering och egenmakt? Grupper utan maktpositioner är ofta i minoritet eller saknas helt som representanter i projekt vars syfte är att ta tillvara på deras rättigheter. Ensamkommandes Förbund organiserar ensamkommande som både kan och vill representera sig själva. Gatukraft Lindängen är ett boendenätverk på Lindängen som verkar för en fysisk och social upprustning av området genom att på otraditionella sätt skapa gemenskap i och ägandeskap för sin stadsdel. Tjejer i Förening mobiliserar tjejer i Rosengård till att bli aktiva i föreningslivet och arbetar med att skapa jämställda platser.

Moderator: Cecilia Heule, Socialhögskolan, Lunds Universitet.

16.00 Avslutande ord

16.30 After Work med bubbel

VÄLKOMNA!

Dagliga uppdateringar på vårt Facebookevent (se vilka mer som kommer!).

Social Innovation Day 2016 arrangeras inom ramen för Social Innovation Skåne – en experimentverkstad där teori möter praktik och vi tillsammans skapar nya lösningar på samhällsutmaningar.

Hyrije Matarova

Att mäta och förstå effekter och värden av stadsutveckling

→  31 mars, 2016

Svenska SROI-nätverket bjuder in till ett seminarium om att mäta värdet och förstå effekter av stadsutveckling:

Idag har många stadsutvecklingsinitiativ ett explicit fokus på att skapa socialt, ekonomiskt och/eller miljömässigt hållbara stadsdelar. Att skapa förståelse för det värde som uppstår av dessa är därför av stor vikt. En central fråga i det är vad vi i ett givet stadsutvecklingsinitiativ är i behov av för information, det vill säga vad vi behöver veta om konsekvenserna av initiativen för att förstå tillräckligt om värdeskapandet. Detta seminarium vänder sig till dig som är intresserad av den frågan.

Under första halvan av seminariet pratar Olof Andersson, vd för Trianon, om deras perspektiv på socialt och miljömässigt värdeskapande i den stadsutvecklingen som pågår i Lindängen i Malmö. Dessutom presenteras konceptet Social Return on Investment (SROI), som används för att planera, följa upp och utvärdera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och värden som verksamheter och fenomen skapar. Genom att intressenter värderar effekterna med hjälp av kronor och ören, exempelvis i en kollaborativ dialogprocess, är det möjligt att bland annat förstå hur de olika värdena förhåller sig till varandra, exempelvis om det totala sociala värdet överstiger det ekonomiska, och om det sociala, ekonomiska och miljömässiga värdet tillsammans överstiger det totala värdet av investeringen.

Under andra halvan av seminariet förs en öppen diskussion som grundas i den ovan nämnda frågan, det vill säga vad mätningar av den sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttan av stadsutveckling behöver innefatta för att dessa ska vara tillräckligt användbara.

När: Måndagen den 25 april kl. 13.00-15.00.

Var: Lokalen Stadsbyggnadsforum i Kommendanthuset, Malmöhusvägen 15 i Malmö.

Arrangör: Svenska SROI-nätverket (www.sroi-natverket.se) som är en ideell förening för individer och organisationer som vill förstå det totala värde (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) som verksamheter och fenomen skapar. Nätverket arrangerar kontinuerligt öppna seminarier som vänder sig till både befintliga och nya medlemmar, likväl som utomstående som är intresserade av de frågor som diskuteras.

Kostnad: Medlemmar i Svenska SROI-nätverket deltar utan kostnad. För övriga är kostnaden 300 kr (ex moms) per person. Samma pris gäller vid varje enskilt seminarium. Intresserad att bli medlem? Läs mer här: www.sroi-natverket.se/bli%20medlem.html.

Anmälan: Skickas till info@sroi-natverket.se senast 18/4. Om du ej är medlem, uppge även fakturaadress.

VARMT VÄLKOMMEN!

Önskar Svenska SROI-nätverket i samarbete med Kommendanthuset, Malmö Stad


Hållbara lösningar på tvärs i Köpenhamn

Hållbara lösningar på tvärs i Köpenhamn

→  16 februari, 2016

”Gemensamt för alla tre projekten var att de på sitt sätt skapade lokala hållbara lösningar på problem som oftast förbises av politiker”

I januari arrangerade CPE en studieresa till Köpenhamn för Nätverket för samhällsentreprenörer i Skåne tillsammans med Glokala Folkhögskolans kurs för samhällsentreprenörer. Artikelförfattaren Ida Linnersten var en av deltagarna på resan och detta är hennes egna ord:

I mitten av januari fick jag möjlighet att följa med Centrum för Publikt Entreprenörskap och Globala Folkhögskolan på en studieresa till Köpenhamn. Vi besökte tre olika projekt som på olika sätt bidrar till en hållbar samhälls- och stadsutveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.
Foto: Privat

Först besöktes företaget ByBi i Amager som genom honungsproduktion engagerade socialt utsatta människor och asylsökande. Bikuporna placeras ut runt om på Köpenhamns takåsar där bina under årets varmare månader både pollinerar och samlar in nektar från stadens blommor, vilket i sin tur bidrar positivt till stadens ekosystem. Honung, honungsöl och honungskarameller fanns till salu och på varje burk stod vilken stadsdel som honungen kom ifrån.

Det andra besöket var i området Køttbyn där vi fick en inblick i projektet Mobil Fixerum – Fixelancen. En minibuss som är ett injiceringsrum för missbrukare – en plats där man alltid är övervakad av minst en sjuksköterska utifall något skulle inträffa. Projektet har resulterat i att 300 överdoser per år har kunnat undvikas. Det har också inneburit att antalet sprutor i gaturummet har minskat vilket tidigare varit ett stort problem. Framför allt har det medfört att en redan marginaliserad grupp i samhället kunnat få en säkrare tillvaro och känna sig sedda.

Foto: Privat

För det sista besöket tog vi metron till Nørreport och promenerade till en plats kallad Containerbyn, som bestod av containrar med tillbyggnader som inhyste olika funktioner. Det hade börjat som en idé att skapa en kreativ plats i ett mellanrum i staden intill en järnvägsbro och ett bostadskvarter. Det fanns en cykelverkstad i en container, andra containrar användes som kontor för exempelvis en arkitektbyrå.  Allt material hade antingen hittats, återvunnits eller blivit skänkt från olika företag. Hållbar och spännande plats! Där fanns plats för odling (som nu var täckt med snö) och ett gäng höns sprätte runt på området och värpte ägg varje dag i det så kallade ”Ägginstitutet”. Inget rinnande vatten fanns så man tog till vara på allt regnvatten. Sen hade utedass precis installerats på området. Genom att då och då erbjuda medborgarna olika kulturevents och workshops så tillät kommunen dem att vara kvar på området, i alla fall en tid till.

Foto: Privat

Dagen var omvälvande och spännande, från att prata om bin möttes vi av missbrukare som nästan stod i kö för att få tillgång till Fixelancen, till att fotografera hönorna i Containerbyn. Det som var gemensamt för alla tre projekt var att de på sitt sätt skapade lokala hållbara lösningar på problem som oftast förbises av politiker. Projekten utmanade på så sätt samhället och makthavande till att agera och förstå, men även till att upplysa folk omkring. Vi fick träffa personerna bakom projekten som alla drevs av ett enormt engagemang och en framtidstro på ett bättre, hållbart samhälle. När det väl bar hemåt Sverige igen kände jag mig inspirerad och att jag hade fått lite mer tro på en nåbar hållbar framtid.

Ida Linnersten är också deltagare i årets upplaga av Hållbart Mentorskap i Skåne.

Här finns fler bilder resan!

Plats för lokal utveckling

→  10 december, 2015

Vilka utmaningar finns i lokalsamhället och hur möter man dessa? CPE åkte till London med InTransit i regi av Goethe-institut för att lära av andra hur man utvecklar nya möjligheter i tomma lokaler och byggnader.

Förutom de lokala exemplen från Hackney i London, deltog fina initiativ från Dublin, Rotterdam, Oslo, Berlin, Liverpool och skånska Röstånga. Temat på besöket var ”BUILDING CIVIC ECOSYSTEMS” med fokus på byggnader och lokaler och hur man organiserade och finansierade sig för att få tillgång till dessa på gräsrotsnivå. Vi besökte flera olika inspirerande initiativ och fann ett par gemensamma utmaningar: finansiering, organisering, delaktighet, samverkan med lokalsamhället eller det offentliga. I Hackney besökte vi bland annat läs-projekt för ungdomar, ett bageri, kooperativa arbetsplatser och självförsörjande guerillaodlingar i skuggan av exploateringen av området fd Olympiska byn.

Av deltagarna från andra delar av Europa kan man lyfta fram ExRotaprint i Berlin. När hela kvarteret stod tomt efter att printjätten lämnat lokalerna och byggnaden var ute på marknaden till försäljning i början av 2000-talet ville de lokala konstnärerna det omöjliga: att utan större eget kapital köpa fastigheten och tomten, ställa sig utanför den galopperande spekulationsekonomin och erbjuda hyggliga ateljéer och lokaler för sig själva och lokalsamhället. Genom skarp kartläggning av aktörer, tajming och listig förhandling lyckades de genomföra det hela genom att en alternativ stiftelse i Schweiz köpte marken och hyrde ut den på 99 år. Det då nybildade kooperativet köpte själva byggnaden och ett samarbete med konstnärer, företagare och kommunen inleddes för att renovera lokalerna med syfte att skapa bra verksamhet i byggnaden istället för vinstmaximering.
ExRotaprint Berlin – www.exrotaprint.de

I Liverpool har samma spekulationsekonomi genom åren tvingat bort boende och lokal service i hela kvarter i skuggan på Anfield. Navet kring att bygga upp självkänsla och positiva mötesplatser blev det gamla bageriet, som omvandlades till ett inkluderade företag och nu driver processer kring att expandera med fler verksamheter i kvarteret. HomeBaked – www.homebaked.org.uk

I Oslo driver en fd ockupantrörelse tillsammans med en arkitektbyrå ett initiativ att köpa loss eller långtidshyra en tom byggnad för att skapa alternativa både boende och verksamhetslokaler. Rotterdam har en gatumarknad organiserat sig för att påverka både myndigheter och lagstiftning för att utveckla marknaden som en öppen mötesplats och i Dublin finns ett initiativ för att skapa ett fysiskt utrymme för att samskapa lokal utveckling i kvarteret!

Hauskvartalet Oslo – www.eriksenskajaa.no
The Afrikaanderwijk Cooperative Rotterdam – www.wijkcooperatie.org
The Dublin Project – www.thedublinproject.com

Lokala värdar var Goethe-institut och Londonbaserade Civic System Lab – som specialiserat sig i att leda deltagandeprocesser i olika kommunala eller gräsrotsbaserade initiativ. De har varit en viktig katalysator för att skapa samsyn, tillit och gemensam verksamhet i lokalsamhället!
Civic System Lab – www.civicsystemslab.org

Lär mer on InTransit-projketet och Goethe Institut här: http://www.goethe.de/ins/se/prj/int/enindex.htm

//Nils

Money talks! Finansiering för samhällsförbättare

Money talks! Finansiering för samhällsförbättare

→  20 november, 2015

Äntligen är det dax för en ny träff inom Nätverket för Samhällsentreprenörer i Skåne! Det är många som har efterfrågat en träff på temat ”finansieringsmodeller” så den 9 december fokuserar vi på detta när Albin Ponnert, från Hela Sverige Skall Leva berättar om CSA-modellen – (Community Supported Agriculture) – en alternativ ekonomisk modell inom jordbruk. Modellen bygger på att konsumenter förhandsköper av det som produceras på en lokal gård och delar därmed på risken.

Fenomenet som sådant återfinns i olika skepnader spritt i stora delar av världen, frågan är om det går att använda en liknande finansiell modell på andra slags samhällsförbättrande initiativ och i andra miljöer? Och vad finns det mer för alternativa finansieringsmodeller att tillgå för samhällsentreprenörer?

Vi utbyter erfarenheter i ett slags ”pro-aktion café” där de som vill kan välja att få övriga deltagares feedback och idéer kring möjligheter till finansiering för sitt eget initiativ.

Varmt välkomna!
Vi bjuder på vegetarisk kvällsfika.

Anmälan senast den 7 dec här

Nätverksträffarna för samhällsentreprenörer i Skåne arrangeras inom ramen för projektet ”Social Innovation Skåne”. Under de närmaste tre åren kommer vi att bygga starkare nätverk och arrangera regelbundna träffar och studiebesök för aktiva samhällsförbättrare inom alla sektorer. Tillsammans kan vi stötta varandra och mobilisera fler att våga prova nya vägar och starta samhällsförbättrande initiativ.

Samverkansparter i projektet är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation.

Storsatning på social innovation i Skåne

Storsatning på social innovation i Skåne

→  1 september, 2015

Den 1 september går CPE in i ett treårigt samverkansprojekt som syftar till att främja utvecklingen av social innovation i Skåne. Projektet finansieras till största delen av Region Skåne, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och omsätter totalt 25 miljoner kronor.

Idag går startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, dvs innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Det traditionella systemet har svårt att fånga upp och hitta lösningar som förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt och projektet kommer kraftsamla flera organisationer med mångåriga erfarenheter inom området. Samverkansparter är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, Mötesplats Social Innovation (Malmö Högskola) och Nätverket – Idéburen Sektor Skåne. Mobiliseringen för att ge 1300 personer och företag möjligheten att påverka Skånes framtid har startat.

Projektet ”Social Innovation Skåne” kommer pågå i tre år och kommer bidra till regional utveckling och konkurrenskraft genom att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet kommer att ske på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och experimentlusta . Målet är att 1300 personer och företag ska ta täten i Skånes framtida hållbarhetsutveckling och att Skåne ska vara en förebild nationellt för hur man genom samverkan kan främja social innovation.

Skriande behov
Intresset för sociala innovationer för att få till en hållbar utveckling i samhället har ökat. Det finns behov av att vidga synen på  innovation och att stödja aktörer som kan bidra till fler sociala samhällsinnovationer. Exempel på frågor som driver på utvecklingen är de med koppling till storstads- och landsbygdsutveckling, kvalitet i skola, vård och omsorg, jämställdhet, utanförskap, ungdomsarbetslöshet och invandrares svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Projektledare Anna ERUF

”Nu är vi igång! Det känns spännande, verkligt roligt och självklart. De kommande tre åren har vi med projektet chansen att etablera en tät samverkan som samhället skriar efter. Vi bygger en struktur för främjande av social innovation tillsammans och vi kan inte lösa framtidens problem med gårdagens lösningar, säger Anna Haraldsson Jensen, Projektledare, Social Innovation Skåne”

Entreprenörer sökes!
Projektet behöver nu få kontakt med entreprenörer och företag i Skåne som behöver stöd, utbildning och nätverk för att ta en samhällsfrämjande idé ut på marknaden. Offentliga aktörer uppmanas också att koppla in sig i projektet.

Kontakt
Anna Haraldson Jensen
Projektledare
anna.h.jensen@coompanion.se
070 277 95 25

Social Innovation Day 1 juni – FULLSATT!

Social Innovation Day 1 juni – FULLSATT!

→  18 maj, 2015

OBS!! FULLSATT!

Vi är jätteglada att så många vill komma på Social Innovation Day, men tyvärr har våra lokaler sina begränsningar och för att alla ska få plats måste vi stänga anmälan nu. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Nätverksträffen för samhällsentreprenörer och mingel kl 17.00 samt att sätta upp sig på reservlistan för eventet via simple signup .

————————–
Bakom alla sociala innovationer står en samhällsentreprenör som vågar tänka annorlunda och gå sin egen väg, trots att den är oprövad. På Ängelholmsgatan 1a i Malmö samlas idéburna organisationer som stöttar nytänkare inom alla sektorer som vill utveckla idéer med samhällsnytta i fokus.  Social Innovation Day handlar om dem – personerna bakom idéerna som utvecklar Skåne till en bra plats för alla, även i framtiden.

Möt dem och inspireras av möjligheterna.

PROGRAM

8.30 Frukost

9.00 Välkommen hit och inramning av dagen

9.15 Storytelling och workshop: Hur skapar vi delaktighet och socialt hållbara boendemiljöer?
Bostadsområden där boende känner stort ägandeskap, sammanhållning och trygghet är en god investering för både fastighetsägare, kommun och invånare, det är alla överens om. Men hur ska vi nå dit? Cecilia Fredholm från Stena Fastigheter har infört sociala klausuler vid nybyggnationer – och arbetar sedan länge med att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och fritidssysselsättning i dialog med boende. Julieta Talavera från Connectors Malmö jobbar med ”human centered design” och tänker nytt i sin Recidency and HUB på Persborgs Torg i Malmö där man i samarbete med MKB vill öka den sociala sammanhållningen genom att kvotera in nya samhällsentreprenörer i området som ska fungera som live-in förändringsagenter och brobyggare.  Vad kan man lära av varandra? (seminar will be held partly in english)

10.15 Fika

10.30 Jag har en idé: Färre lösningar, fler möjligheter – ett samtal från en hjulpark
Mellanrum har skapat en park på hjul som kan användas och förändras av alla. Det finns enbart en regel; hjulparken är och förblir en allmänning. Den erbjuder möjligheter men går knappast att betraktas som en lösning. Vi lämnar idén om lösningen bakom oss och bjuder istället in till ett sökande samtal om möjligheter, var finns de, hur ser de ut och hur kan vi möjliggöra möjligheten? Hålls utomhus på hjulparken. (parallella pitchar)

10.30 Jag har en idé: Alltid mål i sikte! Om genusdriven social innovation i praktiken
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö arbetar över sektorsgränser för att främja ömsesidig integration, inflytande och möjligheter på arbetsmarknaden för kvinnor med olika bakgrunder. Nu har de tagit fram en idébok för att lyfta fram framgångsfaktorerna för genusdriven social innovation. (parallella pitchar) Plats: Stora salen

10.45 Jag har en idé: Smart Matte.se – verklighetsförankrad matematik
Många elever i skolan idag förstår inte vad de ska använda sina kunskaper till och avståndet mellan skola och arbetsliv är för stort. Detta vill Pär Nershed råda bot på genom sin idé Smartmatte.se – en verklighetsförankrad digital mattebok som får elever att räkna på verkliga exempel från sin egen kommun i samverkan med lokala arbetsgivare.  (parallella pitchar)Plats: Stora salen

10.45 Jag har en idé: Klä dig SMART i Swop Shop!
Jane Olsson driver en secondhand butik i Malmö som har utvecklat sin egen valuta – gröna hjärtan! Idén är en utveckling av klädbytardagar och på Swopshop kan man både swoppa (byta) och shoppa kläder på ett rättvist och hållbart sätt.(parallella pitchar) Plats: Bakre rummet

11.00 Seminarium : Kan man plugga till samhällsentreprenör?
Går det att utbilda sig till att bli en samhällsentreprenör? Vilka skills behöver man då och varför? August Nilsson från Glokala Folkhögskolan och Fredrik Björk från Malmö Högskola har en både praktisk och teoretisk approach i sin gemensamma distansutbildning för samhällsentreprenörer som är ett samarbete mellan folkbildningen och högskolan. Plats: Stora salen

11.45 Jag har en idé: Rude food – en fin skräpmåltid
Rude Food räddar mat som annars skulle ha kastas och lagar god och innovativ restaurangmat av den i syfta att minska matsvinnet och bidra till en mer hållbar värld.Plats: Stora salen

Lunch 12-13 från Rude Food

13.00 Introduktion till eftermiddagen

13.05 seminarium Co-labs som metod för att samskapa offentlig utveckling
Hur kan co-design vara en metod för ökad innovation och bättre samskapande med offentlig sektor? Per-Anders Hillgren från Mötesplats Social Innovation berättar om hur ett co-lab kan fungera som en katalysator för sociala innovationer med exempel från ett pilotprojekt som just nu genomförs på fem bibliotek i Skåne. Plats: Stora salen

13.25 Storytelling: Maggan + Macken = Mackan? kring arbetsintegrerande socialt företagande
Hur ska man göra för att ta det bästa från projektet Mötesplats Maggan på Norra Fäladen i Lund och baka i hop det med Macken – ett social franchising koncept från Växjö för att skapa något nytt i Lund? Projektledare Junaidah Minnhagen berättar historien om Maggan, en verksamhet på Norra Fäladen i Lund med början till företagande kring cateringverksamhet, syateljé och försäljning. Joakim Grina från Flyinge Utveckling berättar om fördelarna med att ta ett social franchisingkoncept till Lund. Vad är nästa steg och vem bör de ha med på tåget? Fallgropar och framgångsfaktorer? Vi lyssnar, och hjälps åt att finna lösningar med stöd från bland andra Coompanion och Centrum för Publikt Entreprenörskap. (seminar will be held partly in english) Plats: Stora salen

14.30 Jag har en idé: DidiciCoachande problemlösning från LTH till Rosengård och tillbaka
SI – Samverkansinlärning, är en pedagogisk modell som används på internationella tekniska universitet för att få fler studenter att klara sina svåraste kurser genom att träna dem i att coacha varandra i problemlösning. LTH-studenten Johan Fredriksson fick idén att testa samma metod på en högstadieskola i Rosengård för matteinlärning och det blev succé. Nu utökas projektet till att omfatta skolor i hela Skåne. (parallella pitchar) Plats: Stora salen

14.30 Jag har en idé:I Värpinge växer både människor, djur och växter
Bonden Håkan Rasmusson på Rinnebäcks gård i Värpinge driver sin verksamhet Värpinge Grön LivsCultur AB, som ett socialt företag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Just nu utvecklar han ett lokalt andelsjordbruk i nära samverkan med konsumenter som får prenumerera på hans ekologiska grönsaker – som odlas bl a i ruffen på den kravgodkända golfbana (som också trimmas av betande får). Dessutom erbjuder verksamheten arbetsintegrerande meningsfull sysselsättning till människor i samarbete med Röda korset och socialförvaltingen i Lund. (parallella pitchar) Plats: Bakre rummet

14.45 Fika

15.15 Jag har en idé: Brightful – bara den som blir sedd vågar drömma
Många ungdomar idag känner inte sig motiverade, har lågt självförtroende och ingen klar bild över sin egen framtid. Fatime Nedzipovska från Brightful har skapat ett program med unga mentorer som är studenter eller yrkesverksamma där de stöttar högstadie- och gymnasieelever till att börja tro på sig själva, formulera sina framtidsmål och låta sig inspireras av förebilder och platser i Malmö. (Parallella pitchar)Plats: Bakre rummet

15.15 Jag har en idé: MiniBladet.se – äntligen en nyhetstidning för barn
Det har tidigare saknats en nyhetstidning för barn men nu har MiniBladet.se för barn 3-12 år startat i samarbete med bland annat Sydsvenskan, City Malmö och Lund. Med MiniBladet ska barn i tidig ålder fångas av spännande läsning, ledas in i nyhetsläsning och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. I MiniBladets skolprojekt blir barnen dessutom lokala reportrar. Möt MiniBladets grundare Maria McShane, som är lärare och läromedelsförfattare. (Parallella pitchar)Plats: Stora salen

15.30 Emmaus accelerator – en tävling i intraprenörskap
Emmaus är en stor organisation med många utvecklingsområden, bland annat kring att effektivisera logistiken kring klädtransporter och hjälp med att utveckla nya digitala plattformar för marknadsföring och återvinning. För att få in de bästa idéerna på området utlyste Emmaus under våren 2015 en innovationstävling och åtta studentteam tog sig an åtta utmaningar – och tog fram åtta innovativa lösningar. Ett team ska koras som vinnare av grand price på 30 000 pix!

17.00 Vi avslutar dagen med mingel, bubbel, prisutdelning och en första formell nätverksträff för samhällsentreprenörer i Skåne.

Välkomna!

Målgrupp: Samhällsentreprenörer inom alla sektorer, tjänstemän och intresserad allmänhet.

Gratis deltagande. Anmälan senast den 29 maj till http://simplesignup.se/event/61073

Arrangörer: Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Glokala Folkhögskolan.

Skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev så missar du inte nästa arrangemang på Ängelholmsgatan: info@publiktentreprenorskap.se

Gräsrotsakademin gör koncept av unik kunskap

Gräsrotsakademin gör koncept av unik kunskap

→  30 april, 2015

Den 29 april öppnades dörrarna för Röstånga Utvecklings AB (svb) nya Gräsrotsakademi – en kunskapsplattform  för lokal utveckling. Tanken är att akademin ska ta fram tjänster och utbildningar som vänder sig till andra som arbetar med lokal utveckling inom till exempel kommuner, landsting och andra organisationer.

Innehållet i utbudet ska hämtas från praktiska erfarenheter av att jobba med lokal utveckling; från byalag, byutvecklingsbolag, och föreningsaktiva. Perspektivet gör skillnad för hur man utvecklar en bygd. Nils Phillips från Röstånga Utvecklings AB (svb) förklarar:

- Det finns en unik kunskap som praktiker besitter – som vi vill paketera och konceptualisera den så att den blir tillgänglig för andra, utifrån ett gräsrotsperspektiv. Pratar vi till exempel om hållbar utveckling så är det inte  bara ett ord i en policyrapport utan en förutsättning för att vi ska kunna jobba långsiktigt.

Det har hänt mer än en gång att representanter från Röstånga Utvecklings AB (svb) har blivit inbjudna till konferenser som ett ”pittoreskt inslag” som Nils uttrycker det.

- Ofta så blir vi exemplet i en inramning som formats av offentlig sektor och akademi. I gräsrotsakademin vill vi ta formuleringsmakten utifrån den kunskap och erfarenhet som vi besitter.

Läs mer om gräsrotsakademin här : www.grasrotsakademin.se/