Stora Sociala Företagsdagen 2016

27 oktober, 2016I början av September samlades drygt 45 representanter och aktörer från offentlig sektor, idéburen sektor samt privata och sociala företag för att gemensamt ta sig till Göteborg och besöka årets upplaga av Stora Sociala Företagsdagen. Inspirationsresan var en del av den kraftsamling kring socialt företagande och social innovation i Skåne där det efterlyses idéer för hur arbetsintegrerande sociala företag inom regionen kan stärkas.

Resan möjliggjordes av samverkansprojektet Social Innovation Skåne och förstudien ”Fler jobb genom arbetsintegrerande sociala företag” som Region Skåne och Coompanion Skåne tillsammans genomför med finansiering från Tillväxtverket.

Temat för årets sammankomst var ”Business for inclusion” och under dagen hördes röster från sociala entreprenörer, beslutsfattare och en rad andra aktörer från både privat- och idéburen sektor. Under eftermiddagen fanns möjlighet att delta i en bredd olika workshops – allt från partnerskap och upphandling, rurban mobilisering och mätning av social nytta.

Men eftermiddagen präglades kanske främst av Civilminister Ardalan Shekarabi samt Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons besök. Civilministern drog en stor publik och utgångspunkten för dialogen blev de hinder som funnits för partnerskap i samverkan där ministern menar att arbetsintegrerade social företag är en viktig del av partnerskapet. Vidare presenterade civilministern kort den nya nationella upphandlingslag som lagts som förslag till riksdagen och som kommer att beslutas kring i höst. I den föreslagna upphandlingslagen skall det finnas utrymme för reserverade kontrakt till sociala företag vilket gjorde förslaget till en av de stora snackisarna resten av dagen. Ministern avslutade med att uppmana alla till att kontakta och sätta press på sina lokala riksdagsledamöter för att få lagförslaget att gå igenom i riksdagen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talade framförallt om stora förändringar inom arbetsförmedlingen där hon anser att regler följts allt för fundamentalt. Ministern menar att tidigare fokus har legat på att inte göra fel snarare än på att göra rätt – något som hon menar ska förändras. Dialogen kom även att präglas av frågor om framtiden efter det arbetsmarknadspolitiska programmet Fas 3, vars avveckling skapat många negativa konsekvenser för arbetsintegrerande sociala företag.

Under dagen utsågs även vinnaren av Stora sociala företagsfrämjarpriset som detta år blev utdelat till Louise Strand, inköpsdirektör på Region Skåne, för sitt arbete med att underlätta upphandlingsförfaranden i förmån för sociala företag genom bland annat fast pris och begränsat krav på handlingar.