Money talks! Finansiering för samhällsförbättare

20 november, 2015

0Äntligen är det dax för en ny träff inom Nätverket för Samhällsentreprenörer i Skåne! Det är många som har efterfrågat en träff på temat ”finansieringsmodeller” så den 9 december fokuserar vi på detta när Albin Ponnert, från Hela Sverige Skall Leva berättar om CSA-modellen – (Community Supported Agriculture) – en alternativ ekonomisk modell inom jordbruk. Modellen bygger på att konsumenter förhandsköper av det som produceras på en lokal gård och delar därmed på risken.

Fenomenet som sådant återfinns i olika skepnader spritt i stora delar av världen, frågan är om det går att använda en liknande finansiell modell på andra slags samhällsförbättrande initiativ och i andra miljöer? Och vad finns det mer för alternativa finansieringsmodeller att tillgå för samhällsentreprenörer?

Vi utbyter erfarenheter i ett slags ”pro-aktion café” där de som vill kan välja att få övriga deltagares feedback och idéer kring möjligheter till finansiering för sitt eget initiativ.

Varmt välkomna!
Vi bjuder på vegetarisk kvällsfika.

Anmälan senast den 7 dec här

Nätverksträffarna för samhällsentreprenörer i Skåne arrangeras inom ramen för projektet ”Social Innovation Skåne”. Under de närmaste tre åren kommer vi att bygga starkare nätverk och arrangera regelbundna träffar och studiebesök för aktiva samhällsförbättrare inom alla sektorer. Tillsammans kan vi stötta varandra och mobilisera fler att våga prova nya vägar och starta samhällsförbättrande initiativ.

Samverkansparter i projektet är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation.