Gräsrotsakademin gör koncept av unik kunskap

30 april, 2015

0


Anna Haraldsson Jensen, Nils Phillips och Daniel Unnerbäck från Röstånga Utvecklings AB (svb) gläds åt sin nya fina skylt.

Den 29 april öppnades dörrarna för Röstånga Utvecklings AB (svb) nya Gräsrotsakademi – en kunskapsplattform  för lokal utveckling. Tanken är att akademin ska ta fram tjänster och utbildningar som vänder sig till andra som arbetar med lokal utveckling inom till exempel kommuner, landsting och andra organisationer.

Innehållet i utbudet ska hämtas från praktiska erfarenheter av att jobba med lokal utveckling; från byalag, byutvecklingsbolag, och föreningsaktiva. Perspektivet gör skillnad för hur man utvecklar en bygd. Nils Phillips från Röstånga Utvecklings AB (svb) förklarar:

– Det finns en unik kunskap som praktiker besitter – som vi vill paketera och konceptualisera den så att den blir tillgänglig för andra, utifrån ett gräsrotsperspektiv. Pratar vi till exempel om hållbar utveckling så är det inte  bara ett ord i en policyrapport utan en förutsättning för att vi ska kunna jobba långsiktigt.

Det har hänt mer än en gång att representanter från Röstånga Utvecklings AB (svb) har blivit inbjudna till konferenser som ett ”pittoreskt inslag” som Nils uttrycker det.

– Ofta så blir vi exemplet i en inramning som formats av offentlig sektor och akademi. I gräsrotsakademin vill vi ta formuleringsmakten utifrån den kunskap och erfarenhet som vi besitter.

Läs mer om gräsrotsakademin här : www.grasrotsakademin.se/