Tankar om samverkan from over there

12 november, 2014

0


Forskaren Fredrik Björk från Urbana studier på Malmö Högskola forskar under hösten på samverkan och sociala innovationer i USA och Canada. Följ Fredriks resa och läs hans intressanta reflektioner på hans forskningsblogg. Nedan ett utdrag från hans första blogginlägg från resan.

”Samverkan mellan akademi och samhälle är ett område som kommer upp till diskussion ibland. Enligt min mening kanske inte tillräckligt ofta. Samtidigt är det något som upptagit en stor del av mitt intresse under senare år. Det har varit samverkan som har varit mer eller mindre formaliserad och organiserad, ofta med studenter och ideburna organisationer i centrala roller, men också med företag och offentliga förvaltningar.

En reflektion från min sida har varit att även om denna samverkan har upplevts som fruktbar av många av oss som deltagit, har uthålligheten och spridningen av den kunskap som utvecklats varit begränsad. Jag kunde säkert ha gjort mer för att säkerställa detta, men jag har också en tanke om att det kan finnas anledning att fundera över om en tydligare organisering av den här typen av samverkan skulle kunna göra skillnad.

I syfte att undersöka detta, har jag därför bestämt mig för att under hösten 2014 följa några sådana aktörer i Nordamerika: The Institute for Community Engaged Scholarship vid Universitetet i Guelph (Kanada) och University/Community Partnerships vid Rochester Institute for Technology (USA).”.. Läs mer