Sommarläsning från Resonans#2

23 juni, 2014

0


”Inom oss alla bor en entreprenör, vi måste bara lösa upp det som blockerar oss”, menade Muhammad Yunus, mottagare av Nobels fredspris, när han i maj var på besök i Skåne. Vad är det då som kan lösa upp dessa blockeringar? Kan det handla om hur vi väljer att organisera vårt engagemang?

Denna skrift bygger på intryck och reflektioner om samhällsentreprenörskap. Det handlar ofta om exempel där berättelsen om organisering står i fokus. Vi får följa Ricardo Semlers historia – ett ovanligt exempel på en demokratisk organisering där arbetarna gemensamt kan styra sina löner och arbetstider. Vi möter Fashion Reloaded i Berlin som i workshops omvandlar begagnade kläder till nya skatter. I initiativet We_Change utvecklas lärarens roll för att väcka elevens inre samhällsentreprenör. Finansieringsmetoden crowdfunding beskrivs i två texter som ett verktyg för en mer demokratisk och involverande finansiering.

Texterna visar också på att vi trots svårigheter, trots inre och yttre blockeringar, kan frigöra den samhällsentreprenör som bor inom oss – precis så som Muhammad Yunus beskriver. Välkommen till Resonans #2! Ladda ner gratis från issuu här eller läs som pfd här.

Publikationen gavs ut i maj 2014 som en del i distanskursen Samhällsentreprenör Steg 2 vid Glokala Folkhögskolan.
Kontakt: august@glokala.se, hannah@glokala.se eller towe@glokala.se