CPE + Coompanion + NÄTVERKET = Sant

25 juni, 2014

0


De nya lokalerna firades med speciella tårtor.

Vi har flyttat! I mitten av juni  flyttade vi i hop med Coompanion Skåne och NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne på Ängelholmsgatan 1a, nära Möllevångstorget i Malmö. Tillsammans blir vi ännu bättre på att mobilisera gräsrötterna i Skåne och skapa en hållbar lokal och regional utveckling genom att stötta ett starkare civilsamhälle, flera aktiva medborgare, socialt företagande och sociala innovationer.

Ingemar Holm som är projektledare för Centrum för Publikt Entreprenörskap ser det som en del i en större utveckling för civilsamhället.

– Den idéburna sektorn har arbetat under lång tid med att ta ansvar för att skapa en lokal hållbar utveckling. Nu behöver vi stärka oss som sektor och organisera oss på nya sätt – överenskommelsen är en en del i det arbetet, men även nya samarbeten som detta mellan oss, Coompanion och NÄTVERKET stärker sektorn. Tillsammans har vi större möjligheter att hitta nya sätt att samverka med andra  sektorer och på så sätt skapa en hållbar utveckling, säger han.

Den 24 juni hade vi inflyttningsmingel med bubbel, mingel och tårtor. Ett fyrtiotal personer kom och firade vårt nya samboskap och diskussionerna kring vad vår nya gemensamma mötesplats ska heta gick varma. ”Ängeln” var ett förslag, ”PUBEN” ett annat. Ingen beslut togs dock, men alla var överens om en sak – samarbetet är början på något som kan ge större påverkan än de enskilda organisationerna var för sig .

– Vi är övertygande om att en närmare samverkan kommer att skapa positiva synergier för oss alla, säger Olof Eriksson, VD på Coompanion Skåne.

Någonting som Maria Leiner från NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne instämmer i:

– Den idéburna sektor är en enorm kraft och viktig grundsten i den Skånska samhällsutvecklingen. När nu NÄTVERKET, Coompanion och CPE blir ökar sitt samarbete stärks också den skånska idéburna innovations- och stödstrukturen. 1+1+1 kommer ge oändligt många ringar på vattnet och tillsammans utvecklar vi Skåne till en än schysstare plats att leva o bo i!

Olof Eriksson från Coompanion och Ulf Kyrling från Region Skåne


Maria Leiner från NÄTVERKET, Nils Phillips, CPE och Henrik Nilsson från NÄTVERKET.

Tina Kaikkonen, Tillväxt Malmö, Mia Norberg från Region Skåne och Maria Leiner från NÄTVERKET.