Renässans för lokal utveckling i Europa

24 februari, 2014

0


Utvecklingsorganisationen AEIDL ,The European Association for Information on Local Development, firade 25 år i veckan som gick med att arrangera en konferens för att både blicka tillbaks på åren som gått och för att ta ett avstamp för framtiden. Under rubriken ”Reinventing Europe through Local Initiative” hade man bjudit in både Bryssellobbyisterna och 25 lokala gräsrotsinitiativ från hela Europa. Det blev som vanligt när man blandar: väldigt lyckat!

Tvådagarsprogrammet inleddes med dels en summering av åren som gått, projekt och initiativ samt att utifrån forskning och politiskt perspektiv belysa vikten av bra förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete. Forskaren Chris Brooks (University Science Po/Paris) sammanfattade den första dagen genom att belysa några av de stora utmaningarna: de växande samhällsklyftorna i det rådande samhällssystemet, att skapa nya former av kunskapsallianser och finansieringsmöjligheter samt att erkänna lokalt arbete som en användbar utvecklingskraft och att den inte längre bör anses som ett alternativ, utan som själva arbetssättet.

”Local development is a force for change and a source for innovation!”

Dag två var tillägnad workshops med de inbjudna lokala initiativen – där vårt lokala Röstånga fick presentera sina erfarenheter krig både social och finansiell mobilisering på landsbygden, tillsammans med Leader Lappland (Finland), Rural Parliament (Lettland) och stödstrukturer för landbygdsinitiativ i Slovenien. För en lista på alla 25 initiativ med utförliga beskrivningar på engelska titta på länken:

http://www.aeidl.eu/images/stories/pdf/25promisinginitiatives.pdf

Sammanfattningsvis ett grattis och en eloge till AEIDL som möjliggjorde både spets och bredd i innehåll och deltagande, som gav bränsle och energi till fortsatt lokalt utvecklingsarbete samt insikten av styrkan att träffas i pan-europeiska sammanhang! Transition Towns Totnes sammanfattade det fint i sin presentation:

”Om du vill gå snabbt – gå ensam. Vill ni komma långt – gå tillsammans!”

Läs mer om AEIDL: http://www.aeidl.eu/en.html

/Nils

PS. Glöm inte att ha lite rock’n’roll i utvecklingsarbetet! Sommaren 1988 (drygt 25 år sedan!) sjöng Bruce Springsteen Chimes of Freedom inför hundratusentals östberlinare! Resten är historia! Checka det här: http://www.youtube.com/watch?v=WBIcfPBVxxQ