Fotbollskollo på LSK stärker Lundaungdomar och skapar gemenskap

27 juni, 2013

0


Ola Jonsson är ordförande i fotbollsklubben Lunds Sportklubb, LSK, sedan 6 år tillbaka och en av stadens verkliga eldsjälar. Till vardags är han universitetslektor på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och på sin fritid tränar han barn och ungdomar från olika delar av Lund, inte minst från det segregerade bostadsområdet Norra Fäladen.

Han får dig verkligen att känna dig sedd. När jag inte dök upp på en träning ringde han hem och frågade varför jag inte kom och hur det var med mig. Det betydde oerhört mycket för mig, säger Sadiq som bor på Norra Fäladen och tidigare tränat hos Ola i LSK.

Två veckor av sommarlovet ägnas åt ett sommarkollo. Där deltar mellan 15 och 30 barn i åldrarna 7-12 år mellan kl 09-16 på vardagar. Det pågår just nu och denna tidiga morgon stod en grupp killar och sparkade boll på fotbollsplanen Smörlyckan. Sex 17-åriga ungdomsledare som själva tränat i LSK som små ställer upp och tränar barnen. De får en symbolisk summa, 1000 kr för 2 veckors jobb, men inte minst får de erfarenhet av ledarskap med allt vad det innebär i form av ansvarstagande, att vara en positiv förebild, sätta gränser och ge feedback. Dessutom får barnen mat under dagen som lagas av kocken och lektorn i folkhälsa på Malmö Högskola, Azzam Khalaf.

För att driva sommarkollot har LSK stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen på Lunds kommun. Det mesta bygger dock på ideellt arbete. För att göra ungdomarna mer delaktiga själva bidrar de med 30 kronor per person och dag för en hel dags spel, mellanmål och lunch. Resten av året spelas knattespel och seriespel beroende på ålder. Idag har LSK drygt 450 medlemmar varav 200 är aktiva. Den stora utgiftsposten för föreningen är planhyror och aktivitetsstöd. Ändå känner sig Ola Jonsson rätt så nöjd med samarbetet med kommunen. Han menar att det finns en bra dialog men att det kring vissa praktiska moment kan finnas irritation bland föräldrar och styrelsen. Som exempel nämner han en dåligt underhållen parkeringsplats som nu blivit avgiftsbelagd intill klubbstugan.

Om du som förälder som ställer upp och skjutsar barn på din fritid kommer hit en kväll ska du dessutom behöva lägga i pengar i en automat. Det känns fel, mer som en symbolfråga.

Ola berättar hur föreningen gjorde en skrivelse till kommunen men svaret de fick var lite av ett ”god dag yxskaft”.

En pojke blir knuffad till marken och ligger plötsligt på rygg i det torra gräset. Oskar rusar fram och hjälper honom upp. Spelet går vidare. Vad hade Norra Fäladen och Lund varit utan sina eldsjälar….