Stödstrukturer och nätverk i Skåne

10 april, 2013

0


Centrum för Publikt Entreprenörskap jobbar med samhällsutveckling i Skåne. Vi arbetar för att skapa utrymmen där människor och idéer får utvecklas och därmed bidra till ett innehållsrikt, värdigt, tillfredställande och bra liv. För att kunna göra detta krävs tydliga och tillgängliga stödstrukturer och nätverk.


Istället för att vi på CPE ska starta nya kontor runt om i Skåne så identifierar vi existerande aktörer och tillsammans så utvecklar vi dem till att bli en stödstruktur. Därmed blir CPE och våra arbetsmetoder lokalt närvarande på många platser i Skåne.

För att man ska kunna driva en idé framåt och få den att utvecklas så behövs uppmuntran och god råd. Det krävs att någon lyssnar på idén och ger tips om hur nästa steg bör se ut. Detta är stödstrukturernas roll.

Idag har vi haft möte kring just detta och tagit några första steg mot djupare samarbeten. Vi fortsätter med vårt nätverksbyggande arbete och kommer inom en kort framtid berätta mer om vilka dessa stödstrukturer är och hur de arbetar.