Medborgarjournalistik i Tomelilla

20 mars, 2013

0


Yrkesjournalister granskar och förmedlar nyheter i media som ska tilltala en bred publik. Som läsare är det inte alltid detta man söker utan istället vill man ta del av eller förmedla nyheter med mer lokal och direkt koppling till läsaren och dess intressen. Medborgarjournalistik är när personer från allmänheten bidrar till rapportering och spridning av nyheter.

En kurs i medborgarjournalistik pågår just nu på Malmö stadsbibliotek. Kursen fokuserar på att lära ut grunderna i journalistik. Hur förmedlar man en historia och hur får man läsaren intresserad?

Alla har något att berätta och genom medborgarjournalistiken ska fler uppmuntras till att våga ta steget och förmedla information. Det kan vara genom att skriva en insändare till lokaltidningen, starta en blogg kring ett ämne man brinner för, skriva en bok, berätta om en resa eller berätta vad föreningen (idrott, kultur, byalag m.m.) gör och på vilket sätt det gynnar närområdet.

Men varför begränsa sig till Malmöiterna? Hela Skåne är fullt av människor med information som kan förmedlas och spridas till andra. Nyligen träffades några aktörer i Tomelilla kommun för att få veta mer kring detta. Abigail Sykes från mediekooperativet Fria Tidningar pratade kring medborgarjournalistik och det blev en förmiddag fylld av frågor och diskussioner kring hur detta koncept faktiskt bidrar till en ökad demokrati eftersom medborgaren sätts i fokus. För att kunna förmedla en historia behöver man även veta lite om olika forum och medier som finns att tillgå. Ingemar Pettersson från Glokala Folkhögskolan pratade därför om digitala kommunikationsstrategier och hur man genom att använda olika sociala medier kan ta del av och sprida information.

Läs mer om kursen på Malmö stadsbibliotek.
http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&view=article&id=1740:medborgarjournalistik-foer-alla&catid=186:medborgarjournalist&Itemid=441

Vill du veta mer om medborgarjournalistik? Besök följande länk
https://wiki.folkbildning.net/Medborgarjournalistik/Huvudsida