British Council

12 mars, 2013

0I april arrangerar CPE ett ungdomsutbyte i Malmö där British Council är samarbetspartner. British Council är Storbritanniens internationella kulturorganisation. Med kontor i 110 olika länder arbetar de med att öka förtroendet och förståelsen mellan människor och därmed skapa möjligheter för människor att mötas.

British Council vill bidra till en mer inkluderande, välmående och framgångsrik värld. De använder engelska, konst, utbildning och samhället för att föra människor samman och därmed göra världen mer säker och välmående. I Sverige är fokus på att främja social förändring, sammanhållning genom att arbeta med socialt entreprenörskap och jämlikhet.
Visionen i Sverige är att skapa ett ömsesidigt utbyte mellan framförallt Storbritannien och Sverige kring frågor som har stor vikt och betydelse för båda länder. Samhället står inför stora utmaningar och genom att arbeta tillsammans och ta lärdom av varandra blir båda parterna bättre rustade inför framtidens prövningar.

British Council arbetar med unga människor i globala projekt så som Intercultural Navigators och Active Citizens. Dessa projekt har British Council drivit i Sverige de senaste 6 åren och de syftar till att ge medborgare en ledarskapsutbildning och interkulturell kompetens. Målet är att stärka lokala aktörer och civilsamhället samt att ge människor en möjlighet att utöka sina lokala och internationella nätverk där de kan utbyta idéer, kunskap och information och samarbeta över landsgränser. Syftet med detta arbete är att öka förtroendet och förståelsen mellan människor.

Förutom arbetet med att stärka unga personers kunskap och framtidstro genom ledarskapsutbildningar och nätverkande arbetar de även med socialt entreprenörskap. British Council förmedlar kunskap mellan Sverige och Storbritannien på policynivå, stöttar sociala entreprenörer med utbildning och tillgång till internationella nätverk och arbetar för att utveckla och anpassa välfärdssamhället till dagens utmaningar.

Just nu håller British Council på att avsluta Our Shared Europé. Detta är ett globalt projekt som syftar till att stärka den sociala sammanhållningen mellan människor från olika kulturer och bakgrunder. Tillsammans med SIDA är de involverade i Outreach Accelerator som drivs av SE Forum. Sociala entreprenörer från Afrika, Sverige och USA är för närvarande i Stockholm under 8 veckor och genomgår en intensiv träning för att utveckla sina sociala företag. Utöver detta arbetar de med att utveckla ett nytt projekt inom området jämlikhet och mångfald samt ett nordiskt projekt med fokus på välfärdsstaten.