Var kommer idéer ifrån?

1 februari, 2013

0


Nyligen var Centrum för Publikt Entreprenörskap, (CPE ) på besök på Österlens Folkhögskola för att diskutera framtid, delaktighet och lokal utveckling i Tomelilla och hur CPE kan stödja denna. Dagens agenda är ”Fritt och brett tänkande kring lokal utveckling”, förklarade Åke Larsson, rektor på Österlens Folkhögskola.

Hur skapar vi en större delaktighet i samhället? – Alla medborgaren måste få ta plats! Alla medborgaren måste också känna att de får ta plats! De flesta av oss bär på idéer, stora som små, mer eller mindre bra, som skulle kunna bidra till lokal utveckling på något plan. För att våga ta steget att uttala dem eller till och med testa dem i praktiken så krävs en öppen och mottagande atmosfär där idén kan utvecklas och initiativet välkomnas. Medborgaren måste känna förtroende från kommunen att få lov att framföra dem och idéburen sektor och näringsliv måste involveras i lokala dialoger.

För att skapa ett hållbart samhälle, utifrån såväl miljö som arbetssynpunkt, måste alla sektorer involveras och medborgarna måste kunna verka och trivas tillsammans. Genom samarbete och en ökad dialog får varje sektor mer insyn och förståelse för övriga parter och därmed kan fler få sina behov tillgodosedda. Samarbeten mellan sektorerna gynnar näringsidkare och detta stimulerar i sin tur företagandet. På lång sikt kan det minska arbetslöshet, utanförskap och det kan stimulera till en positiv och hållbar situation.

CPE vill vara med och skapa ett hållbart samhälle genom stöd i form av nätverkande, projektutveckling, organisering och deltagande. CPE bidrar även med kunskapsbyggande, folkbildning och kommunikation. Genom att vara närvarande i Tomelilla några dagar varje månad skall CPE stödja tillkomsten av ett nytt lokalt utvecklingscenter på folkhögskolan, där idéer och samarbeten kan få näring.

Kommunikation är en viktig nyckel för att lyckas. En ökad dialog mellan kommun, näringsliv, idéburen sektor och den enskilde medborgaren ökar framgångsfaktorn och minskar risken att flera aktörer gör dubbelt arbete eller att en del områden faller mellan stolarna. Medborgaren måste kunna ta del av vad som sker och denna ökade transparens skapar förtroende, delaktighet och engagemang. Det skapar en helhet där insatser kan synkas bättre.

För att lyckas måste vi samarbeta genom ett samhälls- och medborgaransvar. En ökad dialog kräver mötesplatser, digitala eller fysiska, där människor kan mötas och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. En ökad dialog bidrar även till attitydförändringar där parterna får större förståelse för varandra.

Det krävs mycket av många för att skapa en bra morgondag för våra barn och barnbarn – Håkan Larsson, Glokala Folkhögskolan