Folkhögskolespåret

27 februari, 2013

0


En heldagskonferens i Östra Grevie arrangerad av Folkhögskolespåret. Aktörer från offentlig och idéburen sektor var inbjudna att närvara och diskutera kring huruvida folkhögskolor och kommun kan samverka kring mottagandet av ensamkommande ungdomar.

Folkhögskolespåret är ett projekt som drivs av Trelleborgs kommun, Malmö stad och Vellinge kommun i samverkan med Glokala folkhögskolan. Syftet är att möjliggöra för folkhögskolorna att ta emot ensamkommande ungdomar.

Under konferensen presenterades olika rapporter, forskning, planer och arbetssätt kring ensamkommande barn och ungdomar. Som avslutning på dagen arrangerade CPE en workshop där alla deltagarna delades in i mindre grupper. Efter att ha fått en mängd information under dagen fick deltagarna nu möjlighet att reflektera kring det som sagts och diskutera vilka barriärer och möjligheter de ser kring samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.

Tobias Hedkvist, processledare i Folkhögskolespåret, är nöjd med uppslutningen och känner sig nu inspirerad att fortsätta arbetet för folkhögskolespåret för ensamkommande. Han poängterar att dagen gav honom insikt i hur viktigt det är att fysiskt träffas över gränserna för att kunna utveckla ett område och en verksamhet.

– Vi fick mycket gehör för vår partnerskapsmodell, vilket jag tolkar som att man kan jobba för gemensam sak om man bara får en konkret (visuell) bild att utgå ifrån. Att jobba med etablering för ensamkommande med hjälp av olika ”klossar” tycker jag är briljant.

Tobias tilläger att ett viktigt arbete fortsätter nu. Ett uppföljningsarbete där man ska följa upp konferensens deltagare för att skapa fler lokala överenskommelser mellan kommun och folkhögskola och engagera fler organisationer kring folkhögskoleinitiativet. På så vis får man igång en dialog och plan för utslussning av ensamkommande ungdomar inom idéburna sammanhang.

Åke Larsson, rektor på Österlens Folkhögskola, förklarar att Ludvig Sandbergs presentation om ideellt och offentligt partnerskap gjorde störst intryck på honom.

– Det gav mig en väsentligt bättre förståelse om hur jag ska gå vidare.

Österlens Folkhögskola inväntar nu besked om tillstånd för att få bli HVB-hem och därefter ska de inleda samtal med kommuner om att upprätta partnerskap om mottagande.

Läs mer om folkhögskolespåret på deras hemsidan