Flyktingmottagandet i Skåne

5 februari, 2013

0


Förra veckan samlades flertalet olika aktörer här på Grönegatan för att diskutera mottagandet av asylsökande och flyktingar i Skåne. Migrationsverket räknar med att 54 000 asylsökande kommer till Sverige under 2013 och den stora ankomstorten är Malmö. Därför är det av stor relevans att den idéburna sektorn tillsammans diskuterar hur man kan skapa ett värdigt mottagande som gynnar alla inblandade parter, såväl föreningsliv, företag, kommun och den enskilda individen.

Eva Hall från Röda Korset menar att detta möte är förlagt på Grönegatan 11eftersom dessa lokaler innefattar flertalet olika organisationer och föreningar från den idéburna sektorn och tillsammans finns här en stor och hög kompetens med ett väldigt stort kontaktnät. Om alla ideella verksamheter lagt ner sin verksamhet under några dagar så hade vi haft ett väldigt dött samhälle. Sport- och kulturaktiviteter, bostadsföreningar och utvecklingscenter är alla plattformer där människor möts, utbyter erfarenheter och har glädje av varandra. Det är här en stor del av integrationen sker. Kommun och näringsliv måste se nyttan i den idéburna sektorn och bistå med den uppmärksamhet och finansiering som behövs.

Torgny Ängquist, Integrationsutvecklare från Länsstyrelsen, informerade om hur enheten för social hållbarhet jobbar. Som nyanländ känns antagligen det mesta som en stor labyrint och för att kunna förstå det nya samhället behövs det vägledning. Länsstyrelsens integrationsuppdrag omfattar att teckna avtal med kommuner angående mottagande, teckna regionala överenskommelser om ensamkommande flyktingbarn och länsstyrelsen ska verka främja och stödja. Ett värdigt mottagande handlar om att möta nya människor, välkomna dem till den nya orten och se möjligheterna istället för problemen.

Migrationsverket räknar med att det kommer omkring 54 000 asylsökande under 2013 och av dessa beräknas 4000 vara ensamkommande flyktingbarn, varav ca hälften från uppehållstillstånd. Hälsa och inkludering är en mänsklig rättighet men myndigheterna är för långt bort från individen i processen att hitta bostad, processen är för lång och ohälsa (som många nyanlända bär på) är ett stort hinder för integrationen. Det finns goda exempel som har hittat bättre lösningar men ofta är de i projektform. Då projekttiden är slut finns sällan någon som tar vid för att driva eller föra kunskapen och erfarenheterna vidare. Här behövs ett tydligt samarbete mellan aktörer inom asylprocessen för att skapa en bättre och mer effektiv integration där nyanlända kommer ut i arbetslivet. Det krävs en tydlighet kring vem som gör vad och mötas i det. Var och en måste jobba med sig själv och se nyttan i det som andra gör.

Relevanta länkar
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/kontakta-oss/samhallsbyggnadsavdelningen/Pages/Social_hallbarhet.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagning-och-etablering-av-nyanlanda/rok/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/Pages/partnerskap-skane.aspx