Invigning av Utvecklingscentrum Lindängen

18 januari, 2013

0


Några minuter över tio den 18 januari 2013 hälsade Carin Tempel, stadsdelschef, alla hjärtligt välkomna till invigningen av detta utvecklingscentrum. Här ska lindängeborna kunna mötas, synas, höras och få sina behov tillgodosedda. Olika aktörer ska finnas under samma tak för att undvika att individen slussas runt mellan olika kontor och därmed riskera att hamna mellan stolarna. Genom att istället samla representatner från olika håll så ställs individens behov i centrum och förhoppningen är att servicenivån för medborgarna ska öka.

Kommunalråd Karin Stjernfeldt-Jammed och Anders Nilsson, ordförande i Fosie stadsförvaltning, visade sin uppsakttning och sitt stöd till detta initiativ. Karin poängterade att i Malmö är 50% av befolkningen under 35 år och därmed ligger ett stort fokus på barn och ungdomar. Detta fokus är väldigt bra och självklart men att man då i Lindängen även satsar på föräldrar och vuxna är ännu bättre. Genom detta utvecklingscentrum ger man den vuxna befolkningen ett stöd och en tro på framtiden samtidigt som man visar den yngre generationen att stöd och utveckling fortsätter upp i vuxenlivet.

Fiona Winders, verksamhetsledaren på Utvecklingscentrum Lindängen, förklarar att Utvecklingscentret är ett initiativ från och för Lindängeborna. Det kom önskemål om ett tryggt och attraktivt initiativ där människors tankar och idéer ska ha någonstans att mötas, utvecklas och förmedlas. Därför skapades detta utvecklingscentrum där olika aktörer och sektorer ska finnas representerade och finnas till hands för Lindängeborna.

Övriga inblandade får ursäkta men den riktiga invigningen och underhållningen stod ungdomarna från Allaktivitetshuset för. Det blev en härlig blandning av Nationalsången, Fest hos Abdullah med Grit Licks och dans till Gangnamstyle.

Kontaktpersoner:
Gaby Wallström, utvecklingschef i Fosie, 040-34 72 71, 070-340 56 56, gaby.wallstrom@malmo.se
Jonas Magnusson, projektsekr, 076-623 98 28, jonas.magnusson@malmo.se

En del av underhållningen ser ni här

P1040473 from Centrum Publikt Entreprenörskap on Vimeo.