Föreningar med socialt arbete startar paraplyorganisation

25 januari, 2013

0


Sex föreningar i Lund går nu samman och startar paraplyorganisationen LIPS- Lunds Ideella Föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete. Paraplyorganisationen kommer att vara öppen så att fler föreningar kan ansluta sig.

Vår inriktning är föreningar som driver socialt arbete av olika slag inriktat mot barn och ungdomar, säger Josefine Lundin, ordförande i Röda korsets Ungdomsförbund i Lund.

LIPS har som syfte att bl.a. vara ett samarbetsorgan, att verka för information och debatt, att tillvarata föreningarnas intressen, att informera beslutsfattare samt att stärka föreningslivet i Lunds kommun. LIPS nya ordförande, Philip Sandberg, som även grundat organisationen Tamam och idag är projektcoach på Centrum för Publikt Entreprenörskap, säger:

I slutändan blir det här en stor vinst för de barn, ungdomar och unga vuxna som far illa i Lund. Tillsammans når vi dem bättre.

Föreningarna som deltar är Hemgården, Röda korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnen Lund, Tamam Lund, IM Lund och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

För mer information kontakta

Philip Sandberg
Ordförande LIPS
E-post: philip.sandberg@publiktentreprenorskap.se
Tel: 073- 75 98 375
www.publiktentreprenorskap.se