Civilsamhällets roll

11 januari, 2013

0


Civilsamhället är en viktig del för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Regeringens framtidskommission har sammanställt en rapport där civilsamhällets olika funktioner diskuteras, Framtidens Civilsamhälle.

Kommissionär Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola, har tillsammans med några andra forskare och aktiva inom föreningslivet, skrivit ett PM om civilsamhällets roll till kommissionen, ”Glöm inte civilsamhället”.

Nu har CPE, tillsammans med Rädda Barnen och Hållbar Utveckling Skåne, skrivit ett öppet brev till kommissionen med förslag på hur civilsamhället tillsammans med Malmö stad kan bidra till en social hållbar utveckling. Läs brevet här

Vill du läsa mer om Malmökommissionen, en kommission för ett socialt hållbart Malmö, gå in på deras hemsida malmokommissionen.se