Föreningskollektiv

27 november, 2012

0


Tanken som genererade idén om ett föreningsliv är att Föreningar mår bra av att samarbeta. Genom att organisationer interagera och fråga Vad behöver ni? Hur tänker ni? Hur hanterar ni detta? och genom att en plattform för utbyte skapas så kan föreningskollektivet bli en fysisk utveckling av winwin-konceptet.

Idag träffades drygt 20 personer på Grönegatan för att diskutera intresset kring ett föreningskollektiv. Initiativtagare till detta är MIP men Anna Ranger från Reflekta är tillsatt som oberoende processledare för att ingen förening eller organisation ska ha mer eller mindre inflytande. Det ska finnas total transparens i de olika faserna och ingen är ännu förbunden till någonting. I april/maj är tanken att ett beslut ska tas och fram till dess är det öppet för den som vill vara delaktig att ta del av processen. På samma sätt är det öppet att lämna processen om man känner att detta inte är intressant.

Inför mötet så fanns inget färdigt paket eller förslag om hur kollektivet kan se ut och fungera. Utgångsläget är ett tomt blad och det är upp till deltagarna att fylla det. Två nya möten är planerade där diskussionen ska gå djupare in på HUR detta kollektiv kan genomföras. Idag var fokus på VARFÖR ett kollektiv ska skapas. Det primära är ännu inte att besluta om hur ett samarbete ska se ut utan istället att vi vill ha någonting gemensamt. En viktig sak som nämndes är en gemensam värdegrund. Att vi vill verka i en atmosfär av mångfald och att det ska ske utbyte mellan föreningar och organisationer. Genom att vi bedriver verksamhet, jobbar, äter lunch och umgås på samma plats så skapas erfarenhetsutbyte och samarbete över gränserna. Detta kan generera nya tankar och idéer för både föreningens/organisationens personal, deltagare, kunder och övriga aktörer vi dagligen kommer i kontakt med.

Förutom de föreningar/organisationer som idag var närvarande så är några företag intresserade av att medverka i detta föreningskollektiv. Detta kan ses som ett steg mot ett sektorsöverskridande samarbete där företag, idéburen sektor och kommun bland annat delar en värdegrund.

Centrum för Publikt Entreprenörskap medverkade på mötet och vi är positiva till ett föreningskollektiv. Två nya möten är planerade till 10 december och 24 januari. Är du/ni intresserade av att veta mer kontakta anna@reflekta.se 0707 16 17 02