Folkhögskolorna i Skåne

22 november, 2012

0


Igår hölls en konferens på Hyllie Park Högskola i Malmö med temat entreprenörskap. Centrum för Publikt Entreprenörskap var på plats för att presentera sitt arbete.

Tidigare i år bildades en organisation, Skånes folkhögskolor i samverkan. Som namnet antyder är det representanter från Skånes folkhögskolor som gått samman med en ambition att genom samverkan kunna möta framtida utmaningar inom regional kompetensutveckling. Konferensen var en av flera träffar där representanter från folkhögskolorna träffas för att utvecklas, ta lärdom av varandra och utomstående aktörer och därmed öka och stärka samverkan i Skåne.

Under förmiddagen presenterade Fridhem, Önnestad och Hyllie Park sina olika verksamheter och på vilket sätt de bidrar till samverkan i regionen. Annika Greco från De la Gardiegymnasiet presenterade därefter projektet Entreprenörskap för att främja demokrati.

I och med temat entreprenörskap och entreprenöriellt lärande blev CPE inbjudna att tala. CPE:s representanter, Nils Phillips och Ingemar Holm, pratade om vad som behövs för att skapa en positiv utveckling i en by, en stadsdel eller inom en verksamhet. Ett socialt engagemang måste kanaliseras, en tillit och ett förtroende måste skapas mellan människorna och möjlighet till inflytande och delaktighet. Röstånga användes som exempel för att visa på hur dessa komponenter bidragit till att denna by vänt en negativ trend med nedläggning av butiker och förfallna gamla hus till att nu vara en levande ort med nybyggd konsthall och skateboardramp och inom kort börjar renoveringen av den stängda restaurangen. Nya utmaningar kräver nya lösningar. För att skapa en bättre lokal utveckling måste olika sektorer samverka mer. Den offentliga sektorn, privata aktörer och den idéburna sektorn har mycket att lära av varandra och ett sektorssöverskridande samarbete är därför behövligt. Initiativet som folkhögskolorna tagit genom att gå samman är ett steg närmare ett sådant samarbete. Att vara delaktig i en process mot en större sak skapar gemenskap och tillhörighet. För att lyckas med det måste dock var och en ge upp en viss del makt, annars blir det ingen riktigt samverkan i praktiken.

Runt om i samhället finns eldsjälar som arbetar eller har en idé kring samhällsutveckling. Det kan vara allt från ungdomstränaren i en idrottsförening till gymnasieeleven som har en idé angående hur ungdomsarbetslösheten kan minskas. Dessa eldsjälar måste fångas upp genom stödstrukturer, så som nätverk, kontakter och kunskap, för att få coachning och därmed kunna genomföra sina idéer. Med sitt folkbildningsuppdrag, sin kompetens och sin lokala förankring så har folkhögskolorna en stor del i dessa stödstrukturer.