Dansk tjejtrio tar itu med tabubelagt ämne i Östafrikas slum

26 juni, 2012

0


Menstruation och mensvärk är ett tabubelagt ämne i många utvecklingsländer. Tre danska tjejer bestämde sig för att göra någonting åt saken och startade det sociala företaget Ruby Cup. Detta är historien om tre samhällsentreprenörer som förändrat kvinnornas vardag i Kenyas slumområden.

2006 möttes tre studenter på Copenhagen Business School. En sak hade de gemensamt: de ville starta en egen verksamhet som samtidigt betydde någonting för andra människor. 2009 visade systern till Maxie Matthiessen en kopp hon hade fått veta mer om under ett föredrag. Den var till för kvinnor med mens, som ett alternativ till tamponger och bindor. Silikonkoppen viks ihop och förs in i slidan. Den fylls sedan med blod allt eftersom. Eftersom den inte innehåller några kemikalier utan tvärtom består av ett bakterieavvisande material ger den inga som helst biverkningar. Den byts inte ut ofta heller. Produkten användes redan i en del västländer till höga priser. För Maxie var det något helt nytt hon aldrig hört talats om.

Maxie Matthiessen, Veronica D’Souza och Julie Weigaard Kjar fick i uppdrag att göra en affärsplan men med ett socialt problem i fokus. Planen visade hur man skulle kunna lansera produkten i utvecklingsländer. De läste på om situationen för kvinnor med mens i Afrika, bland annat genom en rapport tankesmedjan Africa Population and Health Reseach Centre gav ut. Tidigare studier visade att 97% av kvinnorna som använde koppen ville återanvända den.

De startade företaget Ruby Cup och bestämde sig för att åka till Kenya. ”Vi kunde ju inte sitta hemma på ett kontor i Danmark”, säger Veronica. Den första frågan de ställde var: Varför är kopparna så dyra? I västvärlden kostade de 25-50 dollar styck. Den andra frågan var: Varför har de inte erbjudits i utvecklingsländer? Även om konceptet enligt vissa rapporter uppfanns på 1930-talet fanns den bara på få platser på jorden.

En menskopp kan användas i hela tio års tid. Det går åt väldigt lite vatten till rengöring, det enda som behövs är att koka den i fem minuter en gång i månaden. Det är viktigt att tvätta händerna när den ska användas, vilket kan vara svårt i många av utvecklingsländernas slumområden. ”Att inte tvätta sig om händerna dödar fler personer än både malaria och HIV tillsammans” påpekar Maxie. ”Det vi såg snabbt var att hygienen generellt sätt blev bättre för de som använde koppen”, tillägger Veronica.

Tjejerna visste ingenting om framställandet av produkten eller vilka material som användes vid tillverkningen. De kontaktade därför den danska firman Coloplast. CSR-chefen på företaget bestämde sig att stödja Ruby Cup genom pro-bono med hjälp av teknisk expertis, d.v.s. ställa upp gratis. De hjälpte även att hitta i Kenya och en producent i Kina. På så sätt kunde även Coloplast besöka fabriken i Kina för att utföra kvalitetskontroller.

I juli 2011 vann Ruby Cup Sida Innovation Against Poverty grant. Priset var på 20 000 euro, även om de själva behövde medfinansiera med lika mycket. Det var då vi bestämde ”nu gör vi det fan i mig”, säger Veronica. De åkte till Kenya.

Den första tiden gick åt till ett stort antal möten och att ta nödvändiga kontakter i huvudstaden Nairobi. De arbetade efter något som heter inclusive business approach, d.v.s. att framtida kunder föreslog förbättringar och berättade vad som var viktigt för dem. ”Det viktiga var att inte vi satt och svarade på frågor som ingen ställer”, säger Veronica. ”Vi lyssnade istället in vad de själva ansåg vara problemen”. Genom att samla in information och gå ut och fråga vad gör ni? till hundratals organisationer blev de snart inbjudna att hålla egna föredrag.

När man skiftar kontext som t.ex. klimat och sanitära förhållanden finns en risk för infektioner om det inte görs rätt. Därför behöver lanserandet av en produkt i utvecklingsländer dels ha ett lägre pris, men även kombineras med utbildning på ett annat så tabubelagt ämne.

Tjejerna berättar att mens är ett av de största skälen till att flickor hoppar av skolan. Dessutom pågår prostitution exempelvis i stadsdelen Kibera bland fattiga flickor för att ha råd att köpa mensbindor. Ämnet är tabu och många anser sig vara smutsiga och sjuka. De som inte har råd att köpa bindor använder bark, bomull, madrassdelar, lera eller tidningspapper. Många av dem får svåra infektioner som följd. I en del byar finns så kallade ”menstruationshyddor” dit kvinnor med mens hänvisas. Det stigmatiserar dem ytterligare eftersom de anses smutsiga.

Veronica understryker att menstruation inte är en sjukdom utan ett tillstånd och att därför behövs det omfattande utbildningsinsatser. Hon har träffat flera flickor som i åratal trott att de varit svårt sjuka.

Maxie berättar att de har haft fyra produktutvecklingsfaser. Första produkten fungerade inte p.g.a. något produktionsfel. Vad gjorde ni med dem då, frågade jag? ”De använde vi som shotglas vid en avskedsfest”, säger Veronica skrattandes. Veronica berättar att de ville komma igång så snabbt som möjligt, men att de snabbt märke att de inte skulle hasta för mycket. ”Vi vill inte dra igång någonting om det inte var perfekt, då skulle vi inte klara det sen” tillägger hon.

Ett system av försäljning av kopparna har nu påbörjats. Det finns ett antal kvinnor i de olika stadsdelarna som säljer dem för USD 10 styck mot provision på försäljningen. Det enda Veronica, Maxie och Linda kräver är att försäljarna själva använder koppen.

Just nu har Ruby Cup 10 000 koppar som sitter fast i Kina i väntan på att den kenyanska byråkratin ska få sista ordet sagt. Under tiden arbetar de med att utbilda kvinnor i slummen och hitta samarbetspartners. Företaget Karanguare slum tillverkar t.ex. sollampor och Ruby cup hoppas därför kunna erbjuda koppen som en del av ett ”överlevnadskit”. ”Som samhällsentreprenör kan du inte se alla som konkurrenter, utan ställa dig frågan: vilka kan vi samarbeta med? Hur kan vi bli starkare tillsammans?”, säger Veronica.

De har även öppnat en onlineförsäljning mot den skandinaviska marknaden på www.rubycup.com. Där kostar en kopp 30 euro. Även år 2012 gick priset till den danska trion och nu väntar en storskalig försäljning på den kenyanska marknaden.

Veronica D’Souza fick stipendium för att delta på konferensen SOCAP 2012 i Malmö. Juryn ansåg företaget ha stor potential att växa och utvecklas och de tre tjejerna ansågs vara ett mycket bra exempel på samhällsentreprenörer där ”making money with meaning” är ledordet.

Philip Sandberg