Österlens Folkhögskola satsar på lokal utveckling

7 maj, 2012

0


CPE var med när välbesökta Tomelilla Medborgar Expo gick av stapeln för första gången på Österlens Folkhögskola i helgen. Det var mat och musik från hela världen, ett välrepresenterat föreningsliv och spännande aktiviteter. Efter arrangemanget fick vi ett kort samtal med Åke Larsson, rektorn på folkhögskolan.


Är du nöjd med dagens TME ’12?

–  Jag är mycket nöjd, det har varit mycket folk. Syftet var just att försöka samla olika Tomelillabor och organisationer till en gemensam dag med intressanta aktiviteter. Och var annars skulle vi samlas om inte på folkhögskolan, som är en levande och sjudande plats året om. Det kändes naturligt!

Hur fungerar folkhögskolan i lokalsamhället?

– Skolan har en uttalad ambition att utvecklas som en lokal resurs, och vi har också utvecklat ett tätare samarbete med t ex kommunen. Den stora utmaningen för oss, och för många andra folkhögskolor, är att bredda vår verksamhet och bli ett tydligare lokalt utvecklingscentrum genom att satsa på verksamheter som ryms inom vår värdegrund.  På så vis hoppas vi även kunna få andra och nya inkomstkällor.

/Nils