En mötesplats full med goda förebilder

5 mars, 2012

0


Personalen på Mötesplats Maggan:Marzieh Momenian, Khalid Finjan, Abdul Ghafoor Amini, och kommunikatör Andreas Ragnarsson. Med på bilden är också Philip Sandberg från Centrum för Publikt Entreprenörskap och Anna Josefsson, beredningshandläggare på Tillväxtverket. Bild: Tillväxtverket

Den första mars invigdes äntligen Mötesplats Maggan på magistratsvägen i Lund med sång, musik och dans. Maggan är en mötesplats av och för de boende på Norra Fäladen som ska fylla lokalen med simulerade jobbintervjuer, tjejgrupper, språkcaféer, läxhjälp och samhällsinformation för dem som vill starta eget företag.

Centrum för Publikt Entreprenörskap stöttar projektet som syftar till att tillvarata den utvecklingspotential som finns i området. Philip Sandberg ser stora möjligheter med Mötesplats Maggan:

– Det är viktigt att initiativet att starta en mötesplats har kommit från de boende själva. Att det är väl förankrat i området möjliggör möten mellan de som har lyckats starta företag och andra som fortfarande trevar sig fram. I en situation där man många gånger befinner sig i en långvarig arbetslöshet är det viktigt med goda exempel och positiva förebilder.

Folkuniversitetet är huvudman för projektet med samverkansaktörer som Arbetsförmedlingen, Lunds kommun, LKF, Företagarna, Tamam, föreningen Ándale, Hyresgästföreningen, Centrum för Publikt Entreprenörskap samt projektet Social inkubator.

Läs också Tillväxtverkets artikel om invigningen här.