Från mat till makt

22 november, 2011

0


Kollegorna på Centrum för Publikt Entreprenörskap  vandrade för gemensam lunch på en av stadens hållbara restauranger med ett smakrikt koncept. I slutet av lunchen bläddrade en av oss i mobiltelefonen och fann ett pressmeddelande från regeringskansliet genom ett rss-flöde:  ”Ministrarnas jobbturné fortsätter till Malmö”. Migrationsministern, arbetsmarknadsministern och integrationsministern samverkar kring frågan om hur fler utrikes födda ska komma i arbete. De var just då på möte på Uppstart Malmö, ett initiativ som på olika sätt stödjer drivande entreprenörer och som har ambitionen att skapa fler jobb, inte minst för boende i områden i Malmö med högst arbetslöshet. I programmet fanns tid för frågor.

Vi, Philip Sandberg och Ivar Scotte, lämnar lunchen i rask takt för att gå till gatan runt hörnet där ministrarna befann sig. Vi stiger in sida vid sida med reportrar från Sveriges Television. Kameror riggas och journalistpennas vässas. Vi står med tre visitkort, en mobiltelefon, en kalender och en blyertspenna. Vi inleder med den viktigaste frågan till två av ministrarna: Hur ser du på möjligheten med sociala företag och utlandsfödda?

Hillevi Engström (m), arbetsmarknadsminister

–          De måste växa och bli fler. Hittills har 450 sociala företag startats i landet.

Erik Ullenhag (fp), integrationsminister

–          Mer socialt tänkande är en nyckel . Sociala företag har dubbla funktioner, så de är väldigt viktiga. Nu gäller det bara att hitta formerna.

Vi tackar Uppstart Malmö för ett fint bemötande och utmärkt sätt att ta emot oanmälda gäster.