Idéburen upphandling?

4 oktober, 2011

0


Hur funkar det med Offentlig upphandling, och vilka förutsättningar har organisationer inom vår sektor för att gå in i upphandlingar eller samarbetsavtal med det offentliga?

Detta diskuterades i onsdags på ett seminarie inom SOUL-utbildningarna som Nätverket Social Ekonomi Skåne arrangerade. Till vår hjälp hade vi Dag Boman från Caprie för att bena ut lagstiftning, exempel på upphandlingar och vilka kommuner i Sverige som är i framkant i dessa frågor. Inga skånska kommuner stack ut. Men det handlar inte bara om förutsättningar och inställningar inom det offentliga, utan lika mycket om hur vi i den idéburna sektorn förhåller oss till att ingå i dessa samarbeten/upphandlingsuppdrag. Att framtiden innehåller både utmaningar och möjligheter är i alla fall uppenbart efter nyttiga diskussioner!

/Nils