Frivilliga bygger en stad

4 oktober, 2011

0


På några veckor byggs en stad för över 100 000 invånare upp på en åker utanför Roskilde. Efter fyra intensiva festivaldagar monteras det ner igen. Av frivilliga!

Roskildefestivalen engagerar nästan 30 000 frivilliga, och de allra flesta jobbar precis inför eller under själva festivalen. Hur leder man så många engagerade? Och hur får man frivilliga till att stå i kö för att jobba ideellt?

Den 28 juni åkte Centrum för Publikt Entreprenörskap med en busslast skåningar som brinner och arbetar för dessa frågor till festivalen, för att träffa festivalens utvecklingschef Esben Danielsen och deras frivilligsamordnare Adam Lou Ovesen. Därefter besökte vi festivalen – scenerna, campingen och de olika aktiviteterna!

Esben håll ett föredrag om de frivilligas DNA – varför engagerar man sig i festivalen? Festivalen utgår ifrån fyra karaktärer på engagemanget: den sociala, den fackliga, den politiska och den identitetsskapande. Ofta är engagemanget en blandning av dessa, och kan också variera med tiden. Utifrån detta försöker festivalen nu vidareutveckla arbetet med det frivilliga engagemanget – kring ledarskap, organisering, erkännande etc.

Sedan flera år tillbaks får de frivilliga utvärdera sin insats och uppdrag. Adam presenterade resultatet och vi körde en workshop kring ”hur vi erkänner/bekräftar” våra engagerade frivilliga.

På rundturen efter workshops och föredrag, så åt vi god festivalmat bland besökarna och fick besöka de olika teman som finns på festivalen t ex de hemlösas by.

Att festivalen ligger i framkant inom musik och kultur är ju allmänt känt. Att det grundar sig på ett medvetet och tydligt arbete kring frivilligt engagemang är inte lika känt – ännu. Vi tackar för en spännande heldag!

/Nils