Den möjliggörande staden – People Powered Capital

7 oktober, 2011

0Hur kan städer möjliggöra för dess invånare att bli samskapare i stadens utveckling? Den 11 november anordnar vi ett seminarium i Göteborg om Den möjliggörande staden – People Powered Capital – tillsammans med Social Capital Forum.

Seminariet fokuserar på hur vi kan utveckla städer som möjliggör för människor att vara aktiva i utvecklingen av staden. Ni får träffa en rad intressanta föreläsare och delta i workshops där vi ser närmare på den sociala dimensionen av ekonomin och lyfter fram frågor kring utmaningar relaterade till demokrati och entreprenörskap.

Seminariet kommer också erbjuda premiär för den första ”välfärdspitchen”, The Nordic Welfare Pitch 2.0, där sociala entreprenörer för fram idéer kring hur man vill utveckla samhället och därigenom möjliggöra för ett hållbart framtida välfärdssystem. I pitchen deltar Supertanker från Köpenhamn, Change Attention från Oslo, Qarma och Social Coaching från Göteborg, Adopt a bee från Hässleholm, FIFH – Future från Malmö och Hållbara servicelösningar på landsbygden.

Klicka här för att läsa en presentation av samtliga pitchers i workshop 3.

Anmälan: Anmäl dig genom följande länk https://survey.enalyzer.com/?pid=ksus7bu3 senast den 8 november.

Obs! Begränsat antal platser! Smygtitta redan nu vilka som har anmält sig till konferensen här. Välj ett av seminarierna 1 (SKL), alternativt 2 (Publikt Entreprenörskap, British Council) i anmälan.

Frågor: Ola Bergstrand 073 951 67, alt. Ingemar Holm 070 991 9322.

Kostnad: Konferensen är gratis men lunch och fika under dagen serveras till självkostnadspris à 200 kronor. Betalas kontant på plats.

Plats: Kvibergs Kantin, Övre kaserngården 12 i Kviberg. Se karta här

Hela programmet i pdf-fil finner du här

Program

08:15-09:00: Ankomst och registrering.

09:00-09:10: Welcome. Social Capital Forum – Bergsjön Seminars and Centrum för Publikt Entreprenörskap, Bert-Ola Bergstrand and Ingemar Holm.

09:10-09:50: Segregation, Diversity and Mistrust, Eric Uslaner, Professor, Government and Politics, University of Maryland – College Park, USA

09:50-10:30: ”Social entrepreneurship as a tool for empowerment and creating resources for combating poverty and social exclusion” Mother Courage v Bitten Schei designer of innovation platforms focusing for social entrepreneurs in Uganda and Norway.

Fika

11:10-11:50: Creating a new market for solving global challenges, Kevin Jones, Founder of Social Capital Markets, USA

Lunch

Under eftermiddagen hålls tre workshops som syftar till att gå djupare in på de frågeställningar som lyfts under förmiddagen.

13:00-14:15: workshop 1 och 2 (Välj ett av dem i anmälan).

Workshop 1
Den nya samhällsstyrningen – När er vill vara med och styra och ställa!
Kommunens roll förändras när allt er aktörer spelar en roll i välfärdssammanhang. När privata företag eller idéburna organisationer producerar tjänster går kommunen från att vara arbetsgivare till att bli systemhållare. Nya former för styrning måste också växa fram när dialogen med civilsamhället och med medborgare får större betydelse, när brukare vill ha större inytande och när näringslivet genom partnerskap bidrar till utveckling och tar större socialt ansvar.
Med hjälp av en inledande föreläsning och gemensamt samtal ringar vi in drivkrafter och utmaningar i den nya samhällsstyrningen
Ledare av workshopen: Anna-Karin Berglund, SKL, Marie Pernebring, SKL

Workshop 2
Hur skapar man arenor för delaktighet?
Medborgarnas egenorganisering och ansvarstagande för att ta vara på och utveckla våra gemensamma resurser, är ett fundament i vårt välfärdssamhälle. Samtidigt är behoven och utmaningarna stora för att kunna närma sig ett mer hållbart samhälle. Därför är det av största vikt att hitta former och incitament för ökad delaktighet.

• Centrum för Publikt Entreprenörskap presenterar tillsammans med British Council, Empowering European Citizens, ett projektet där 200 ungdomar med utvecklings idéer för lokalsamhället, får åka på olika resor inom EU för att mötas och utvecklas tillsammans för att bättre kunna kunna genomföra sina projekt på hemmaplan.

• Grupparbete på temat: Att genom ökad delaktighet skapa vägar mot ett mer hållbart samhälle.
Ledare av workshopen: Philip Sandberg CPE, Sofia Abu Glokala Folkhögskolan, Lise Wacker, British Council.

Fika

14:45-16:00
Workshop 3

Under senare år har det växt fram en förståelse hos människor att vi behöver skapa nya resurser för att den Nordiska Välfärdsmodellen fortsatt ska kunna erbjuda en god service I framtiden. Under workshopen kommer sociala entreprenörer lägga fram ideer till en panel som utgörs av aktörer från de olika samhällssektorerna om hur man vill förbättra samhället. Genom nya sätt att lösa olika samhällsutmaningar ökar förutsättningarna också för att välfärdssystemet ska kunna vara hållbart över tid. Därför kallar vi Pitchen för ”The Nordic Welfare Pitch 2.0”. Klicka här för att se alla pitchers

Ledare av workshopen: Colin Campbell, Director Assist Social Capital, Scotland, CO-creator of Social Capital World Forum, former developer of SENSCOT, Social Entrepreneurs Network Scotland

Co-Producenter av seminariet:

• Social Capital Forum – Bergsjön Seminars och Centrum för Publikt Entreprenörskap i Skåne.

• Guider från Tidsnätverket delar sina erfarenheter om hur det är att att bo i Bergsjön.

• Seminariet sänds live fram till lunch till våra 34 nätverkspartners runt om i världen (Några av dessa kommer också arrangera motsvarande miniseminarier i sina hemländer där man lokalt bjuder in aktörer till att följa seminariet i Göteborg).