Utvecklas som ledare och träffa unga från hela Europa

31 augusti, 2011

0


photo: Marcos Santos

Genom EU-programmet Active Citizens och British Council har du möjlighet att resa på utbildningar både i Sverige och utomlands och få verktyg att genomföra dina idéer. På plats lär du dig mer om ledarskap, projektutveckling och nätverksbyggande tillsammans med eldsjälar från hela Europa. Allt detta utan att det kostar dig en krona. Tvärtom.  De bästa projektidéerna får 10 000 kr i stöd efter avslutad utbildning. Genom nya nätverk och samarbeten skapas även möjligheter till finansiering via andra EU-fonder.

Vad krävs av dig som sökande?

–         Du är mellan 18 och 35 år

–         Du bor i Malmö med omnejd

–         Du driver eller vill starta ett samhällsutvecklande projekt

–         Du förstår talad och skriven engelska

–         Du har möjlighet att delta på en kick-off i Malmö

–         Du har möjlighet att delta på två utbildningstillfällen (exakta datum finns i ansökan)

–         Du bloggar om dina erfarenheter vid minst två tillfällen

–         Ifylld anmälan som sänds in före 23 september till philip.sandberg@publiktentreprenorskap.se

Urvalsprocessen sker 25 september-8 oktober av en panel med företrädare från Centrum för Publikt Entreprenörskap, Glokala Folkhögskolan och British Council. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökan.

För mer information om projektet Empowering European Citizens kontakta Philip Sandberg på philip.sandberg@publiktentreprenorskap.se eller besök British Councils hemsida på http://activecitizens.britishcouncil.org.

Empowering European Citizens project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.