Making money with meaning

6 juni, 2011

0


En konferens för sociala investeringar, Socap, hölls i Amsterdam i Nederländerna 30 maj – 1 juni med 600 deltagare från 50 länder. Temat var making money with meaning för att illustrera hur kapitalet kan investeras i sociala innovationer och utveckla hållbara lösningar. Under de tre dagarna möttes entreprenörer och investerare från jordens alla hörn.

I seminariet how to fill the deal diskuterades varför det finns en skevhet i systemet med investerare som inte hittar investerarobjekt och projekt som inte hittar kapital. Erfarenheterna bland seminariedeltagarna var främst nätverksbyggande och de skalfördelar som uppnås då lokala organisationer brinner för samma frågor.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör på Malmö Stad, beskrev i seminariet Skåne- a sustainable region att en stad i kris nu blivit synonymt med utveckling och att nya livsstilar måste bejakas i stadsplaneringen. Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap på Malmö Högskola poängterade att gårdagens lösningar inte kan appliceras på morgondagens problem. Mot bakgrund av detta har de startat ett nätverk av nordiska forskare som studerar hur välfärdsstaten kan utvecklas på nya sätt.

Luciano Astudillo från Uppstart Malmö talade om utanförskapet och att var tionde ungdom i de nordiska länderna försörjs av de offentliga systemen. Han talade om att de duala samhällen som växer fram vid sidan om tillväxt och utveckling motiverar investeringar på hemmaplan och inte bara att blicken riktas mot tredje världen.

–          Politiken kan inte lösa detta. Näringslivet kan inte lösa detta. Vi måste hitta nya metoder att komma tillrätta med utanförskapet, sade Luciano Astudillo, projektledare i Uppstart Malmö och riksdagsledamot.  

I seminariet Transitioning from subsidies to self-reliance diskuterades om bolag kan bildas med skattemedel samt den offentliga sektorns roll i bildandet av sociala företag.

–          Grants when possible and loans when necessary, sade en företrädare för organisationen Butterfly Works.

Centrum för Publikt Entreprenörskap fanns också representerade på konferensen.