Från passivitet till aktivitet ger många vinster

14 juni, 2011

0


Vad är aktivitetshuset?

Aktivitetshuset är en verksamhet som sociala resursförvaltningen i Malmö Stad driver. Konceptet bygger på att IKEA skänker möbler som tas om hand och putsas upp i Aktivitetshuset av personer som är inne i ett missbruk. Möblerna kommer till användning istället för att kastas samtidigt som det ger en meningsfull sysselsättning och minskat missbruk hos den enskilde. Att känna eget ansvar och en tillvaro med aktiviteter är oerhört viktigt för den enskilde.  

Hur kom ni på idén?

Vi här på Aktivitetshuset har sett ett behov av att människor har något betydelsefullt att syssla med. Det leder i sin tur till ett minskat missbruk och vidare till en bättre hälsa.

Vilka ni är som jobbar med social inkubator?

Vi är två personer som arbetar här på Aktivitetshuset med lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Hur många deltagare vill ta del av hjälpen ni erbjuder? 

Vi har i olika omgångar ett tio-tal personer som deltar.

Borde inte projekten ni stödjer vara inkomstgenererande för att säkra långsiktighet?

Det är inkomstgenererande för Malmö Stad genom att det blir ett minskat missbruk för personen ifråga och minskade kostnader för samhället pga. minskat akutsjukvård, polis osv.

Hur har kontakten med Centrum för Publikt Entreprenör varit?

Kontakten med Publikt Entreprenörskap har fått oss att hitta nya vägar och infallsvinklar.

Tomas Mellstrand och Agneta Knutsson
Projektledare på Aktivitetshuset i Malmö

Läs mer om Aktivitetshuset på http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1246613/Osalda-mobler-blir-arbete-och-inredning-for-hemlosa.html