Utvecklas med dina idéer som samhällsentreprenör

7 april, 2011

0


Utmana framtiden som samhällsentreprenör!

Utvecklas med dina idéer! Distanskurs i samhällsentreprenörskap på halvtid.

Glokala Folkhögskolan ger kursen ”Samhällsentreprenör” i samarbete med Malmö högskola. En kurs som är perfekt att kombinera med jobb, engagemang, studier eller skapande. Teoretisk fördjupning, projektplanering, inspirerande gästföreläsare. Var med och utmana framtiden! Kursen är för dig som vill utveckla idéer, ta del av intressanta erfarenheter, få inspiration och konkreta verktyg i ditt engagemang eller arbete som samhällsentreprenör.

Samhällsentreprenör, 1 år distans på halvtid:
15 augusti 2011 – 8 juni 2012.

Sista ansökningsdag: 15 april 2011.
Intagning i efterhand i mån av plats.
Sök nu: Anmälan online

Kursansvarig: August Nilsson
E-post: august@glokala.se
Telefon: 0736-982557

Länk till kursbeskrivning med datum för hela året

Nedladdningsbar pdf-fil med info

Kursens hemsida: http://www.glokala.se/samhallsentreprenor

Vad är en samhällsentreprenör?
Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Att vara entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas entreprenörsbegreppet med privat näringsverksamhet, men det finns också rikliga exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och stärka delaktighet och gemenskap – ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har börjat uppmärksammas allt mer på senare tid och man talar ibland om det som ”publikt entreprenörskap” och ibland som ”samhällsentreprenörskap”.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med föreningar och folkrörelser, men detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på projekt där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman olika människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

Utgångspunkter och undervisningsformer
Kursen ges av Glokala folkhögskolan på distans/internet och med en omfattning som motsvarar 40 veckors studier på halvtid, indelat i fyra moduler om vardera 10 veckor. Som en integrerad del av kursen ingår en kurs i projektledning som ges av Malmö högskola (OL108A) och som utgör 7,5 högskolepoäng. Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg, kan man också tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng.

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenheter för att gå utbildningen, men en viktig utgångspunkt för oss är att ta vara på alla de tankar och kunskaper som deltagarna bär med sig. Vi tror mycket på möten och utbyten. Om det är något vi kräver, så är det att man skall gå in i detta med en vilja att dela sina tankar och erfarenheter med andra.