Boksamtal får elever och vuxna att växa tillsammans

25 oktober, 2010

0


Vårt projekt på Videdalsskolan ”Nätverk för framtida Malmö” är i full gång. Ett av de första aktiviteterna är att starta bokcirklar och som får elever och vuxna att läsa och prata böcker tillsammans. Samtal som lockar till reflektion och bidrar till gemensam utveckling.

Nätverk för framtida Malmö är ett samverkansprojekt mellan Malmö Företagsgrupper, Föreningslivet,  Malmö stad och Centrum för Publikt Entreprenörskap, som startade i augusti 2010 med elever från årskurs 6 på Videdalsskolan. Projektet skall följa eleverna under 4 år från årskurs 6 till 9. Det första året kommer eleverna att arbeta med att bygga nätverk och studera företag och föreningar som finns i Husie, samt skaffa sig nya kunskaper som inspirerar dem i deras framtida arbete och yrkesval.

En 22 oktober träffades för första gången 76 elever från årskurs sex och tolv bokmentorer på Stadsbiblioteket. Författaren Kristina Claesson och Mimaren Anna-Karin Sersam inspirerade genom att visa och förklara hur man bygger en berättelse. Bokcirklarnas första övning var att skapa en kort berättelse med ledtrådar som man gemensamt hade hittat på. Eleverna och mentorerna arbetade koncentrerat under tjugo minuter med sina berättelser som sedan lästes upp för varandra.

Mentorerna är vuxna med olika bakgrund och åldrar. Gemensamt dem alla är deras intresse för att frivilligt delta i aktiviteter som kan bidra till att bygga broar mellan människor i Malmö.

Mentorerna och eleverna som deltar i bokcirkeln kommer att träffas fem gånger under läsåret 2010/11. Varje gång de träffas kommer deltagarna att prata om en gemensam bok de har läst. Ett enkelt samtal utifrån de tankar och funderingar man fick när man läste boken. Bokcirklarna startar en process där vi som människor på lika villkor träffas för att prata, så som vi har gjort i alla tider. Det är också på detta enkla sätt vi genom samtal stimulerar vår egen utveckling.

Andra aktiviteter har också startats upp tex. frukostmöten tillsammans med företagare och andra personer som berättar om sina arbeten och intressen. Tillsammans med Malmö Släktforskarförening arbetar man med sin egen historia genom att bygga sitt eget ”släktträd”.

Alba Lira Morel
Projektledare