SOCAP – där pengar och mening möts

6 oktober, 2010

0


David Lindén från Region Skåne, Ingemar Hom från Centrum för Publikt Entreprenörskap, Kevin Jones arrangör till SOCAP och Ulf Kyrling från Region Skåne.

På den gamla flottbasen Fort Maison i San Francisco pågår just nu konferensen SOCAP (Social Capital Markets) med 1200 deltagare från 34 länder.  Här möts under tre dagar investerare och organisationer från ideell sektor på samma planhalva för att inspirera varandra och  och utveckla nya samarbeten. Ingemar Holm från CPE är på plats tillsammans med Region Skåne, för att diskutera med andra om hur man bäst stödjer och finansierar de initiativ som vill göra världen lite bättre, lokalt och globalt. Kan det finnas möjligheter att skapa investeringsfonder som är anpassade till svenska förhållanden?

Det första som slår en på konferensen är den entusiasm och den passion som genomsyrar atmosfären och människorna. Det andra är de stora skillnader som finns i förutsättningar mellan våra olika länder och hur olika vi organiserar oss för att kunna skapa utveckling och förändring i våra samhällen. Det tredje är hur lika vi som människor är, och vilken kraft som utvecklas om människor bestämmer sig för att skapa förändring tillsammans.

Det man förstår och som blir väldigt tydligt på konferensen är att det finns en väl fungerande riskkapitalmarknad i USA, som under de senaste 20 åren också blivit duktig på att hantera investeringar i ett socialt entreprenörskap. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra och ett stort behov av att utveckla dialog och kunskap mellan ”for profit och non profit” verksamheter, dels för att skapa bättre förståelse mellan sektorerna men också för att få tillgång till mer investeringskapital till sociala investeringar. Behovet och efterfrågan av detta är oändligt stort, så väl nationellt som globalt.

Vad kan man lära av konferensen utifrån Svenska förhållanden? Till exempel att vi saknar tillgång till kapital eller investeringsfonder som gör att vi kan utveckla nya former för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som är anpassade för samverkan med den ideella sektorn. Och om man skall skapa sådana så måste det göras i samverkan mellan sektorerna och med tydliga svenska förtecken.

Ett initiativ för att uppmärksamma och diskutera frågan på europeisk basis har tagits, i och med att man på konferensen beslutat att förlägga en SOCAP konferens till Europa/Amsterdam i början på Juni 2011. Vi har med anledning av detta inlett en dialog med Frank van Beuningen från organisationen, pymwymic, ( uttalas, ”put your money where your mouth is company”) som fått uppdraget att genomföra konferensen. Vi har bestämt att gemensamt undersöka förutsättningarna för en eventuell samverkan och medverkan från oss i Skåne på en förslagsvis Nordisk basis.

Ingemar Holm

På SOCAP möts alltifrån de stora, som Bill and Melinda Gates Foundation till små lokala NGO:s.

På SOCAP möts alltifrån de stora, som Bill and Melinda Gates Foundation till små lokal NGO:s.