Salong för sociala innovationer

29 oktober, 2010

0


Malmö stad, Malmö Högskola och den nya mötesplatsen för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap bjuder in till ”Salong Sociala Innovationer”. Välkommen till ett samtal om vad som händer på området på Barista café, Anna Lindhs plats 10 i Malmö, torsdag 18 november kl 19.00.

Sociala innovationer har uppstått runt om oss i alla tider: Asfalterade vägar, avgiftsfria bibliotek, brandkårer, allmän/ kvinnlig rösträtt, barnavårdscentraler, daghem, Ghandis icke-våldsmetoder, distansundervisning, Aluma/ The Big Issue, krav/fairtrade-märkning, wikipedia, öppna Wi-Fi-nät, Facebook, osv.

Och från Malmö: Ekostaden Augustenborg, renoveringen av Kv. Landsfiskalen, Stapelbäddsparken, Den vandrande skolbussen m.m.

Behovet av innovationer för att utveckla näringslivet, vare sig det gäller webbapplikationer eller bioteknik är inte ifrågasatt. Men kanske är det så att innovationer på det sociala området, hur vi tacklar fattigdom, skolor som inte fungerar, arbetslöshet, trångboddhet, utanförskap, ungdomskriminalitet osv. är ännu mer avgörande för vår framtid.

Kan vi bygga/planera för sociala innovationer, en av många frågor? Malmö har radikalt förändrats de senaste decennierna, men hur gör vi för att skapa en ur alla aspekter hållbar stad och vilken roll kan sociala innovationer spela i detta?
Anmälan senast 11 november till maria.dahlberg@mah.se

Frågor? Ring Bjarne Stenquist 0734-340070 eller Hanna Sigsjö 070-9655433

Ladda ner inbjudan