Nytt verktyg för ökat inflytande

18 oktober, 2010

0


Nu finns den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne färdig i tryckt form. Överenskommelsen som klubbades igenom av regionen i juni var resultatet av hårt arbete från bland annat vår kollega Ronny Hallberg som brann för att bygga strukturer som stärker civilsamhället. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att använda och sprida överenskommelsen så att den får ordentlig genomslagskraft och inte blir en skrivbordsprodukt – så läs den, sprid den och framförallt – använd den!

Utdrag ur överenskommelsen:

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Härigenom stärks demokratin, delaktigheten ökas och utanförskapet minskas.

Målet med överenskommelsen är:

  • att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och
    oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt
  • att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra
    en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Ladda ner överenskommelsen:

– långa versionen

– korta versionen

Obs! Den 24 nov 2010 hålls en Spridningskonferens i Eslöv kl. 9.00-16.00. Syftet med konferensen är att synliggöra den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn samt det stöd som överenskommelsen kan ge de skånska kommunerna om samverkan.  Målgrupp: idéburna organisationer – kommunala politiker och tjänstemän – regionala politiker och tjänstmän. Läs mer under vårt kalendarium