Politisk debatt om föreningslivets villkor

8 september, 2010

0


Onsdagen 8 september kl 19.00–21.00 sände vi live från valdebatten kring föreningslivets frågor i Malmö. Två representanter från samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige i Malmö deltog i denna viktiga debatt inför valet.

Malmös föreningars paraplyorganisationer MIP/MISO stod bakom arrangemanget och beskriver behovet av en dialog med politikerna så här:

Föreningslivet i Malmö representerar en enorm kraft och verksamhet vilken erbjuder alla Malmöbor en meningsfull fritid. En majoritet av Malmös föreningar är trötta på att allt mer stöd delas ut som projektbidrag. Vi förväntar oss långsiktiga förutsättningar för att kunna garantera att vi kan vara delaktiga med att utveckla Malmö ännu mer i framtiden. Vi anser även att förändring av föreningsstödet under innevarande år är ett avtalsbrott. Vi anser: ”höj istället grundstödet till föreningslivet så att vi kan finansiera vår ordinarie verksamhet. Detta är den bästa garantin för en stabil utveckling”.

Leif Almö och Leif Jakobsson, Ordförande MISO respektive Ordförande MIP