Finansiering av sociala innovationer

4 maj, 2010

0Seminarium om finansiering av sociala innovationer med Kevin Jones, initiativtagare till Good Capital och Social Capital Markets i USA

Tid: 13.00 – 15.30, 4 juni

Kostnad: Gratis

Plats: Orkanen, Malmö Högskola. Nordenskiöldsgatan 10

Föreläsningen sker på engelska

Intresset för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer är på stark frammarsch och frågorna sprids snabbt hos globala företag, regeringar, stiftelser och organisationer. I Skåne samverkar ett flertal aktörer för att utveckla regionens forskning, innovationssystem och finansieringsmöjligheter för sociala innovationer.

Den 4 juni bjuder vi in till det första utav fyra seminarier i vår serie om Sociala innovationer – Hållbara förändringsprocesser, som kommer att föregå under 2010-2011. Vid detta första tillfälle kommer vi att sätta fokus på finansieringsmöjligheter med en föreläsning av Kevin Jones, initiativtagare till Good Capital och Social Capital Markets i USA.

Moderator: Carin Daal, näringslivsutvecklare Näringsliv Skåne

Program

13.00 – Välkommen

13.15-14.00 – Kevin Jones, del 1

14.00-14.30 – Paus med fika

14.30-15.15 – Kevin Jones, del 2

15.15 – Avsluting

Anmälan gör du här på Malmö Högskolas hemsida

Seminarieserien är ett samarrangemang mellan Region Skåne, Malmö Högskola, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Social Ekonomi Skåne, Coompanion Skåne, Socialt Kapital Forum – Västra Götalandsregionen och Øresund Entrepreneurship.