Samhällsentreprenörskap skapar engagemang

2 mars, 2010

0


Eva Maria Mörner från Infokooperativet i Malmö i diskussion med deltagarna.

– Vi i offentlig sektor måste släppa in nya tankar och idéer. Det finns oerhört mycket att göra och det är helt nödvändigt att vi arbetar tillsammans och kompletterar varandra, både nu och i framtiden, säger Alf Merlöv, stadsdelschef i Husie, Malmö.

Seminariet ”De nya Entreprenörerna” som Centrum för Publikt Entreprenörskap anordnade den 26 februari väckte engagemang hos deltagarna. Under en förmiddag fick de möjlighet att möta tio olika samhällsentreprenörer och lyssna till tankar om samhällsentreprenörskap från forskare inom ämnet. Efteråt var de fulla av funderingar.

– Jag är övertygad om att samhällsentreprenörer behövs för att skapa framtidens humana samhälle, sa Katarina Erlingson, Regionråd för Centerpartiet. Hon utbrast också i ett ”Hurra för nya entreprenörer!” på sin blog efter arrangemanget.

– Den här typen av mötesplatser saknas och behövs verkligen. Därför är det kul att vara här och jag hoppas att vi ses igen, sa Alexander Hornillo, projektcoach för Herbert Felix Växthus i Eslöv.

Projektledare Ronny Hallberg  på Centrum för Publikt Entreprenörskap är glad över uppslutningen och engagemanget hos både deltagare och föreläsare. Han sammanfattar dagen:

– Detta är bara början på en process där samhällsentreprenörer och ideella krafter får en allt viktigare roll i samhället. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att lyfta upp dessa frågor på samhällsagendan.

Föreläsarnas power-point presentationer finns att ladda ner nedan

Erika Augustinsson, kk-stiftelsen

Professor Björn Bjerke, Kalmar universitet

Fredrik Björk, Urbana studier, Malmö Högskola

Anders Järnegren och Hans Edvard Roos från sociologiska institutionen, Lunds universitet

Röster från samhällsentreprenörer

test

Birthe Müller från Röda Korset, Humanitetens Hus

– Det var SÅ inspirerade att det var SÅ många som var SÅ intresserade. Det fanns så mycket klokskap bland dem som var med och jag vill vill gärna fortsätta en dialog för att utveckla detta vidare.


Nils Philips från Röstånga Tillsammans

– Det är verkligen spännande att träffa personer med olika bakgrund och nätverk. Det saknas naturliga mötesplatser där man kan träffas över gränser.

Philip Sandberg från biståndsorganisationen Tamam

– Det är en härlig känsla att märka att det finns andra som jobbar på liknande sätt, som en okonventionella entreprenörer. I Tamam ser vi att alla deltagare har en liten entreprenör i sig som tacklar svårigheter som en utmaningar och inte lyssnar på dem som säger att det inte går.

Behrang Miri, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte

– Att träffa nya människor innebär nya möjligheter och nya inspirationskällor. Jag bär med mig alla möten.