Nätverk för framtida Malmö

11 mars, 2010

0


Stadsdelschef Alf Merlöv i samtal med Videdalsskolans rektor Ann-Britt Palm.

– Det är viktigt att eleverna får arbeta med något som betyder något i verkligheten och inte bara med påhittade uppgifter.

Max Wallinder är lärare i årskurs 7-9 på Videdalsskolan i Husie som under de kommande åren ska samarbeta med företag och föreningar för att hjälpa elever att utveckla sina intressen och på sikt hitta framtida drömjobb.

Första mötet mellan Videdalsskolans representanter för omgivande samhälle ägde rum under en inspirationsdag den 10 mars på Katrinetorps gård i Malmö. Dagen började med föreläsningar av Olle Holmberg, före detta chef för lärarutbildningen i Malmö, Håkan Hydén, professor i rättsociologi och Christer Westlund, författare till boken ”så tänds eldsjälar”. Knäckfrågan som återkom i alla tre föredragen var ”Hur ska vi lyckas motivera våra elever i skolan i en värld som är allt mer individcentrerad?” Många av tankarna som kom upp hos lärarna under eftermiddagens gruppsamtal handlade om hur man kan skapa en skola som fångar upp elevernas intressen, som är öppen mot det omgivande samhället och tillåter elever att växla mellan skola och praktik.

På ett företag producerar man saker tillsammans som är nyttiga. De stora problemen i skolan hänger ihop med att varje elev ska göra saker för sin egen skull. Det är svårt att motivera eleverna att lära sig saker som de ska ha nytta av i framtiden.

Själv ifrågasatte jag alltid syftet med allting när jag gick på högstadiet och gymnasiet. Det hade varit fantastiskt att kunna komma ut i verkligheten och förstå vad jag skulle ha kunskapen till.

Jag skulle gärna få kontakt med företag som arbetar med miljöfrågor och kunna jobba verkliga case.

Bakom projektet står Malmö företagsgrupper, föreningslivet genom MIP och MISO, Husie stadsdelsförvaltning och Centrum för Publikt Entreprenörskap. Bakgrunden är att skolans grunduppdrag blir alltmer komplicerat att lösa. Vägen från skola till arbete är lång introduktionen på arbetsmarknaden skjuts allt högre upp i åldrarna. För att stötta eleverna i deras kommande yrkesval och dessutom ge dem en aktiv fritid är syftet med projektet att eleverna tidigt ska få möjlighet att bygga egna relationer med företag och föreningar i samhället. Projektet planeras verka till och med våren 2014.

Nedan finner ni de tre inledande föreläsningarna som filmklipp.

Olle Holmberg är sakkunnig i skolfrågor och före detta chef för lärarutbildningen i Malmö inledde konferensen med en föreläsning om den förändrade världen som skolan har att anpassa sig till. Olle är en av initiativtagarna bakom S.O.S – www.skolaochsamhalle.se – En nättidning som för en kritisk debatt om skola, skolpolitik och lärarutbildning.

Håkan Hydén är professor i rättssociologi och forskar på framtidsfrågor. Hans föreläsning om etikonomi ligger som två filmklipp. Håkans powerpoint-presentation finna att ladda ner här.

Christer Westlund, författare till boken ”så tänds eldsjälar” höll ett föredrag om att alla brinner för något. Filmklippet på hans föreläsning ligger efter Håkan Hydéns föreläsning. Christers powerpoint-presentation  finns att ladda ner här.