Konferens om nätverk för framtida Malmö

22 februari, 2010

0


Videdalsskolan i Husie, företag och föreningar i området skall under de kommande åren hitta former för att tillsammans hjälpa elever att utveckla sina intressen och hitta sitt framtida drömjobb.

Projektet sjösattes den 10 mars med en gemensam inspirationsdag och ett första  möte mellan Videdalsskolans lärare och det omgivande samhället.

Reaktionen hos lärarna var försiktigt positiv. Lärartätheten i Husie är låg och resurserna är knappa. För att ett sånt här projekt ska få positiva effekter måste det finnas en långsiktighet och tydliga mål. Men behovet av samarbete med näringsliv och föreningsliv är stora, det är man överens om. Och det finns tydliga kopplingar in i undervisningen.

– Jag skulle gärna få kontakt med företag som arbetar med miljö


Bakom projektet står Malmö företagsgrupper, föreningslivet genom MIP och MISO, Husie stadsdelsförvaltning och Centrum för Publikt Entreprenörskap. Bakgrunden är att skolans grunduppdrag blir alltmer komplicerat att lösa; nämligen att ge alla ungdomar en stabil plattform att stå på när de skall välja vidare väg i livet. Vägen från skola till arbete är lång och abstrakt för många elever idag och introduktionen på arbetsmarknaden skjuts allt högre upp i åldrarna.

– Bilderna av hur arbetslivet fungerar och hur moderna arbetsplatserna ser ut, är diffust för många unga idag. Statusen för ”vanligt” arbete har blivit lågt bland eleverna som en följd av bristen på egna bilder och upplevelser från produktion och företagande. Som en följd av detta ser vi att klyftan växer mellan elever som har svårt att hitta en väg mot arbete, och företag som har svårt att attrahera ung arbetskraft t.ex. för lärlingsutbildningar säger Ingemar Holm, projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap.

För att stödja ungdomarna i deras kommande yrkesval och dessutom ge dem en aktiv fritid behöver eleverna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva relationer med det omgivande samhället och då inte minst med företagarna i närområdet.

– Fler elever behöver helt enkelt uppleva att de i skolan tränas för att kunna hantera förändrade förutsättningar, förverkliga sina drömmar och ta egna initiativ eller att träna kompetenser som krävs för dagens och morgondagens arbeten, säger Ingemar Holm.

Den 10 mars har projektet ett första inspirationsseminarium på Katrinetorps gård riktat till Videdalsskolans lärare, samt företagare, föreningar samt andra som är intresserade av ungdomars framtid.

Läs hela programmet här.