London satsar på utbildning för sociala entreprenörer

13 februari, 2010

0


Dinar Ali studerar på ett communiversity i East London

– Den här kursen har gjort att jag kan sätta ord på mina kunskaper och erfarenheter. Och det har hjälpt mig att strukturera mina tankar kring hur vi kan utveckla vårt område.

Dinar Ali är 29 år gammal och går en utbildning på ett så kallat Communiversity i East London. Det är ett samarbete mellan Bromley by Bow Community Center och University of East London som vänder sig till personer som är ideellt engagerade. Många av dem hade mycket lite eller ingen utbildning alls innan. Efter examen får de en BA i Social Enterprise.

Tanken är att deras utbildning ska hjälpa dem att starta sociala företag som på olika sätt gynnar övriga invånare i området. Och det behövs, Tower Hamlets, området i östra London där Dinar Ali bor, är socialt utsatt med stora utmaningar kring utbildning, hälsa och integration. För henne är nyckeln till förändring att engagera lokalinvånarna i området.

– Det är viktigt att människor som jag, som kommer från den här bakgrunden är involverade för vi vet vad det innebär att bo här och vad folk behöver.

Under skolgången valde hon fel ämnen och hennes ideella engagemang gjorde att hon tappade fokus på studierna. Dinar Ali kommer från den stora Bangladeshiska minoriteten i London och familjen är viktig och tar mycket tid. Hade det inte varit för att hennes praktiska erfarenheter av ideellt engagemang räknas som en merit i studierna hade hon aldrig hunnit med att ta en högskoleexamen.

– Jag kan använda mina tio års erfarenheter av ideellt engagemang. De flesta av mina tentafrågor tänker jag självständigt kring, det är mina egna tankar, sedan måste jag bara bläddra igenom lite böcker och sticka in lite referenser för sakens skull, säger hon och skrattar.

När Dinar Ali är klar med sin utbildning ska hon fortsätta arbeta med utvecklingen i området. Hon har varit aktiv i organisationen Quakers social action sedan år 2000. Just nu arbetar hon med ett projekt som ska motverka fattiga familjers skuldsättning i samband med att närstående dör.

– Vid en begravning letar man inte extrapriser som man gör när man handlar mat. Man vill ju ge sina nära och kära ett vackert avsked. De senaste åren har kostnaderna rasat i väg och det har blivit trendigt att kistan ska transporteras med häst och vagn, massor och blommor och en påkostad mottagning. Många hamnar i en skuldfälla. Kan vi bara på folk att prata om döden med sina nära kan vi göra en stor social förändring.

Läs mer om Bromly by Bow Centre