26 februari – De nya Entreprenörerna

13 februari, 2010

0


Hur bygger vi morgondagens samhälle?

Centrum för Publikt Entreprenörskap bjuder in till två halvdagsseminarier med fokus på nya sätt att bygga morgondagens samhälle. Gränserna mellan det offentliga, ideella och privata luckras upp och nytänkande utveckling drivs ofta av en ny sorts entreprenörer – samhällsentreprenörerna. Hur skapar vi ett samhälle som vågar möta nya utmaningar med nya lösningar? Möten med möjligheter i samarbete med Region Skåne, Malmö stad, Malmö högskola och PricewaterhouseCoopers.

26 februari: De nya Entreprenörerna – Samhällsentreprenörerna

Vad är en samhällsentreprenör och vilken roll spelar de för samhällsutvecklingen? Träffa samhällsentreprenörer och lyssna på forskare från universitet och högskolor. Sista anmälningsdag 12 februari.

Hela programmen för båda seminarierna finns att ladda ner här som en pdf-fil. Här finner du också en kort presentation av alla samhällsentreprenörerna.

Anmälan görs till elin.dagerbo@publiktentreprenorskap.se