16 april – Samarbeten och nya spelregler

13 februari, 2010

0


Hur bygger vi morgondagens samhälle?

Centrum för Publikt Entreprenörskap bjuder in till ett andra halvdagsseminarium med fokus på nya sätt att bygga morgondagens samhälle. Gränserna mellan det offentliga, ideella och privata luckras upp och nytänkande utveckling drivs ofta av en ny sorts entreprenörer – samhällsentreprenörerna. Hur skapar vi ett samhälle som vågar möta nya utmaningar med nya lösningar? Möten med möjligheter i samarbete med Region Skåne, Malmö stad, Malmö högskola och PricewaterhouseCoopers.

16 april: Samarbeten och nya spelregler

Idag tar idéburen och privat sektor allt större ansvar för välfärden. Hur ska vi samarbeta när rollerna förändras?  Medverkar gör bland annat Jan Sturesson, Global Government & Public Services Leader för PricewaterhouseCoopers och författare till Cities of the Future.

Hela programet för seminariet finns att ladda ner här som en pdf-fil.

Sista anmälningsdag 9 april.

Anmälan görs till elin.dagerbo@publiktentreprenorskap.se