dela med dela med   rss rss   språk språk

Lokalt ägarskap blev vägen till hållbarhet för Samsö

"Vindkraftverken blir vackrare att se på om man själv är delägare och tjänar pengar när det blåser." I slutet av 90-talet var den lilla danska ön Samsö i Kattegat beroende av olja och gas för sin energiförsörjning. På tio år lyckades man ställa om till 100% förnyelsebar energi. ... [läs mer]

Vad är Centrum för Publikt Entreprenörskap?

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom arbetar vi i samarbete med högskolor och universitet med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse.

Centret är ett initiativ från idéburen sektor som är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och drivs i regi av Folkuniversitetet. Läs mer…

Aktuellt
Länkar
Externa nyheter via RSS