dela med dela med   rss rss   språk språk
Rosengård. Foto: http://www.hallbarstad.se

Tid att ge civilsamhället rätt förutsättningar att agera

- Om det nu är så att det civila samhället är en avgörande kraft för att bidra till samhällsförändring, borde då inte stat och kommun aktivt verka för att stödja civilsamhällets möjligheter att agera? Fredrik Björk, Mah, gör inlägg i debatten. ... [läs mer]

Vad är Centrum för Publikt Entreprenörskap?

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom arbetar vi i samarbete med högskolor och universitet med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse.

Centret är ett initiativ från idéburen sektor som är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och drivs i regi av Folkuniversitetet. Läs mer…

Aktuellt
Länkar
Externa nyheter via RSS