dela med dela med   rss rss   språk språk
Vinnande laget hade uppfunnit en smart container

Social Innovation Day på Ängelholmsgatan succé

Minst åttio deltagare och över tjugofem medverkande samhällsentreprenörer på scen, en blomstrande park på parkeringen och en smart container som själv säger i från när den behöver tömmas. Plus startskottet för ett nätverk med engagerade samhällsentreprenörer i Skåne.... [läs mer]

Vad är Centrum för Publikt Entreprenörskap?

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom samarbetar vi med bland andra Malmö Högskola och Glokala Folkhögskolan med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse.

Centrum för Publikt Entreprenörskap bildades på initiativ från Glokala Folkhögskolan och Folkuniversitetet och drevs under 2009 – 2014 som ett Regionalfondsprojekt med Folkuniversitetet som huvudman. Från och med januari 2015 är CPE en egen organisation i form av en ideell förening. Läs mer…

Aktuellt
Länkar
Sociala innovationer i omvärlden