dela med dela med   rss rss   språk språk
De nya lokalerna firades med speciella tårtor.

CPE + Coompanion + NÄTVERKET = Sant

Vi har flyttat! I mitten av juni flyttade vi i hop med Coompanion och NÄTVERKET på Ängelholmsgatan 1a i Malmö. Samarbetet gör oss till en starkare kraft för en hållbar lokal och regional utveckling i Skåne.... [läs mer]

Vad är Centrum för Publikt Entreprenörskap?

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom arbetar vi i samarbete med högskolor och universitet med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse.

Centret är ett initiativ från idéburen sektor som är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och drivs i regi av Folkuniversitetet. Läs mer…

Aktuellt
Länkar
Externa nyheter via RSS